VAKINFORMATIE

Overgangsmaatregelen

Besluit tot wijziging van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem (incl. overgangsmaatregelen)

 Schema-overgangsmaatregelen-deelprocedure-infrastructuur

Schema-overgangsmaatregelen-deelprocedure-gebouwen (vereenvoudigde &uitgebreide)

Toelichting portaal aanvraag VWT overgangsperiode

Mode d’empoi demande de permis de traitement de type A (sans PSD préalable) pendant la période transitoire

Aansluiting

Aansluitingsvoorwaarden

Algemeen Tracimat

Algemene voorwaarden

Folder Tracimat – NL

Folder Tracimat – FR

MB Erkenning Tracimat vzw als sloopbeheerorganisatie

Privacy charter

Traceerbaarheidsprocedure Tracimat vzw

CMA’s

CMA 1.A.19 Monsterneming voor bepaling van asbest in gerecycleerde granulaten

CMA 1.A.20 Monsterneming voor bepaling van asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen (ontwerp)

CMA 2 II C.2 Bepaling van vezels asbest in gerecycleerde granulaten

CMA 2 II C.3 Bepaling van vezels asbest in verhardings-, funderings- en bodemlagen (ontwerp)

Kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorgsysteem voor de werf

Sloopopvolgingsplan

Standaard sloopopvolgingsplan uitgebreide procedure

Standaard sloopopvolgingsplan vereenvoudigde procedure

Standaard sloopopvolgingsplan procedure infrastructuurwerken

Materiaallijst digitaal portaal uitgebreide en vereenvoudigde procedure 

Materiaallijst digitaal portaal procedure infrastructuurwerken

Richtlijnen voor opmaak van sloopopvolgingsplannen

tarieven

Verzekering

COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS MILIEUBEROEPSAANSPRAKELIJKHEID – Deskundige Tracimat

Wetgeving

Besluit tot wijziging van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem (incl. overgangsmaatregelen)

Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten

Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie

Standaardprocedure opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag