OPLEIDING DESKUNDIGEN

Voor sloop- en afbraakwerken van zowel bouwwerken als infrastructuurwerken veranderen binnenkort de spelregels. De tracering van bouw- en sloopafval & bijgevolg de kwaliteitsgarantie voor de verwerker is al geruime tijd een knelpunt binnen de sector. Samen met betrokken stakeholders zoals de slopers, brekers en studiebureaus, heeft de Vlaamse Confederatie Bouw het initiatief genomen de sloopbeheerorganisatie Tracimat op poten te zetten.

De werking van de sloopbeheerorganisatie kan vergeleken worden met de werking van de bodembeheerorganisaties. Daar waar het werkingsveld van de bodembeheerorganisaties uitgegraven bodem betreft, zal de sloopbeheerorganisatie Tracimat zich toespitsen op bouw- en sloopafval, meer bepaald de puinfractie van het sloopafval.

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces (inclusief selectieve opbraak bij infrastructuurwerken) te traceren van de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie. Daardoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval. De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan (~ sloopinventaris) dat voorafgaandelijk aan de werken wordt opgemaakt door een deskundige.

De rol van Tracimat?

Kwaliteitsborging

  • Controle op de kwaliteit van het sloopopvolgingsplan
  • Controle op de correcte verwijdering van gevaarlijke materialen
  • Tracering van materialen die vrijkomen tijdens de sloop

→ meer garanties voor verwerker over de kwaliteit van het aangeleverde puin