Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot en geleidelijk te laten verlopen werden recent een aantal overgangsmaatregelen gepubliceerd. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’.

Tijdens de overgangsperiode kunnen 3 verschillende types van verwerkingstoelating (A, B en C) worden aangevraagd, om puin als LMRP bij de breekinstallatie aan te bieden.  In een eerste fase zal de sloper gebruik kunnen maken van verwerkingstoelating type A. Tracimat werkte hiervoor een ondersteunende nota uit.

Deze nota begeleidt het sloopbedrijf bij de aanvraag via het digitaal portaal van een verwerkingstoelating zonder voorafgaand sloopopvolgingsplan (SOP), d.i. verwerkingstoelating type A. Deze werkwijze is van toepassing tijdens de overgangsperiode van 24 augustus 2018 t.e.m. ten vroegste 24/02/2019 en ten laatste 31/12/2019.

Download de nota hier. 

De aanvraag van een verwerkingstoelating gebeurt via het portaal.