/Tracimat

About Tracimat

This author has not yet filled in any details.
So far Tracimat has created 43 blog entries.

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken (deel 3)

Aandacht [...]

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken (deel 2)

Aandacht [...]

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken (deel 1)

Een duidelijke en volledige omschrijving van de scope van de werken is van groot belang voor zowel de opdrachtgever, deskundige, aannemer en Tracimat VZW met het oog op het vlot en correct doorlopen van de volledige traceerbaarheids- procedure voor een sloop- en/of renovatieproject. Voor de beschrijving van de reikwijdte van een project verwijzen we in eerste instantie graag naar de templates op onze website onder Vakinformatie – Sloopopvolgingsplan, meer specifiek naar rubriek 2.1 – “Beschrijving van het project”.

Uniforme materialenlijst voor alle procedures en toevoeging nieuwe materialen

Tracimat voerde afgelopen najaar een evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Om een verdere standaardisatie van de sloopopvolgingsplannen te verwezenlijken, hebben wij ervoor gekozen om beide lijsten samen te voegen en vanaf heden één uniforme materialenlijst te hanteren voor alle procedures, d.w.z. vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

Verklaring tijdelijke opslag (Niet-steenachtige fractie)

Verklaring [...]

Aandachtspunten bij uitvoeren sloopwerken

Aandachtsp [...]

Vernieuwde templates: vereenvoudigde/uitgebreide procedure gebouwen & procedure infrastructuurwerken

Tracimat voerde onlangs een grondige evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Op basis van onze ervaringen met meer dan 3300 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen, hebben wij onze templates voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan geactualiseerd en dit voor de vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

Template destructieve asbestinventaris – sloopopvolging (i.k.v. overgangsperiode)

Sinds augustus 2020 is de afzonderlijke template voor de opmaak van een “Destructieve Asbestinventaris – Sloopopvolging” beschikbaar op onze website onder Vakinformatie – Sloopopvolgingsplan.

Werkwijze actualisatie van conformverklaringen

De conformverklaring afgeleverd door Tracimat blijft twee jaar geldig. Wanneer de sloopwerken starten na het verstrijken van de geldigheidsdatum, dient het sloopopvolgingsplan geactualiseerd te worden. Tracimat kan de conformverklaring vervolgens met 2 jaar verlengen. Wat dient u te doen om een geactualiseerde conformverklaring te verkrijgen?

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken

Pleisterwerk als storende stof /// PUR in spouwmuren

Organisatie en planning controlebezoeken

Het controlebezoek is verplicht voor die sloopwerven die vallen onder de categorie “uitgebreide procedure gebouwen”. De “uitgebreide procedure bouwwerken” dient gevolgd te worden voor te slopen gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³. Het controlebezoek wordt uitgevoerd door een Tracimat deskundige ‘gebouwen- en infrastructuur’ tijdens of vlak na de asbestverwijdering, voorafgaand aan de verdere structurele sloop.

Nieuwe checklist controlebezoek

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar op onze website. Dankzij jullie waardevolle feedback en suggesties heeft Tracimat haar checklist geactualiseerd.

De overgangsperiode is verlengd

De overgangsperiode die zou aflopen op 31/12/2019 wordt verlengd met een periode van 2 jaar. Deze overgangsmaatregel houdt in dat een verwerkingstoelating kan worden aangevraagd op basis van een destructieve asbestinventaris.

Gewijzigde standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie

Recent werd de standaardprocedure rond de traceerbaarheid voor sloopmateriaal gewijzigd. U vindt de volledige versie terug op onze website. Tracimat lijst alvast de belangrijkste wijzigen voor u op.

Gewijzigde standaardprocedures opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag

Op basis van de ervaring van de intussen meer dan 2000 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen werd de standaardprocedure voor opmaak van sloopopvolgingsplan en controleverslag aangepast. Deze aanpassing is gebeurd in nauw overleg met de sector. Tracimat lijst de belangrijkste wijzigingen voor u op.

Schade aan het milieu of schade door asbest, een nachtmerrie voor elk bedrijf

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt. Golfplaten en dakleien zijn natuurlijk het meest gekend, maar ook in afvoergoten, mastiek, muur- en vloerbekleding, isolatie, marmerimitatie, tegellijm, enz. kan asbest aanwezig zijn. Laat u daarom als bouwbedrijf verzekeren tegen de mogelijke schade aan het milieu of schade door asbest.

Seminarie “Predemolition audit for circular economy” op 19 november 2019 in de kantoren van de Confederatie Bouw in Brussel.

Het Europese PARADE project - Best practices for Predemolition Audits ensuring high quality Raw materials –heeft als doel het beheer van bouw- en sloopafval te verbeteren, onnodig afval te voorkomen en duurzaam hergebruik en recyclage te maximaliseren. In dit kader wordt een internationaal seminarie georganiseerd “Predemolition audit for circular economy” in de kantoren van de Confederatie Bouw. Deze zal doorgaan op 19 november 2019, te Brussel.

Extra datum – opleiding controlebezoek/verslag

Op 27 september organiseert Tracimat in samenwerking met ORI een extra sessie ivm het controlebezoek en de opmaak van het controleverslag. Deze bijkomende sessie is gericht naar de deskundigen die de opleiding in juni niet hebben kunnen bijwonen. Deze opleiding is verplicht voor alle Tracimat deskundigen Bouwwerken/infrastructuur

Tracimat portaal op maat van uw behoeftes

Via de aansluiting bij Tracimat vzw krijgt u toegang tot ons online portaal. Het Tracimat Portaal biedt elke actor alle nodige functionaliteiten, aangepast aan zijn rol binnen het traceerbaarheidssysteem van Tracimat. We geven u een overzicht van de verschillende portalen per actor.

Checklist controlebezoek

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar. Dankzij de waardevolle feedback van de deskundigen en andere betrokkenen uit de sector heeft Tracimat de checklist geactualiseerd

Verwerkingstoelatingen voor kleine projecten goedkoper vanaf 01/09

Vanaf 1 september 2019 zijn onze nieuwe tarieven voor verwerkingstoelatingen van toepassing. Deze tarieven worden verder gedifferentieerd, waardoor voor de kleinere gebouwen (van 1000 tot 2000 m³) of infrastructuurprojecten (tot 10000 ton) de aanvraag van een verwerkingstoelating goedkoper wordt.

De overgangsperiode loopt af op 24 augustus, wat nu?

Om de sloopbedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe sloopbeheersysteem, werd vorig jaar een overgangsregeling ingevoerd. Op 24 augustus 2019 loopt deze overgangsperiode ten einde en is de volledige traceerbaarheidsprocedure van toepassing.

Einde overgangsperiode op 24 augustus 2019

Op 24/08/2019 loopt de overgangsperiode voor de traceerbaarheid van sloopmaterialen ten einde. Vanaf die datum moet de volledige traceerbaarheidsprocedure, inclusief de sloopopvolging, worden doorlopen om een verwerkingstoelating van TRACIMAT te bekomen – een voorwaarde om het puin als laag milieurisico-profiel af te leveren bij de breker.

Tracimat op het World Resource Forum in Antwerpen – 26 februari

Op 26 februari organiseert Tracimat een workshop op het World Resources Forum in Antwerpen, met als titel The importance of quality assurance and data in closing the construction & demolition waste (C&DW) loop. Deze interactieve workshop staat in het teken van het vertrouwen van de gebruiker van gerecycleerde materialen als essentiële trigger van de circulaire economie.

Praktische gevolgen van de verlengde overgangsperiode

Naar aanleiding van deze verlenging past Tracimat de geldigheidsdata van de verwerkingstoelatingen aan naar 24/08/2019. De aangepaste VWT’s zijn sinds kort beschikbaar op het digitaal portaal. De verlenging is geldig voor de sloop of opbraak van de volgende concrete situaties: ....

Load More Posts