/Tracimat

About Tracimat

This author has not yet filled in any details.
So far Tracimat has created 39 blog entries.

Vlarebo en Vlarema principeel goedgekeurd

Tijdens de ministerraad van 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het VLAREBO-besluit, het besluit over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het besluit met bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM II), het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit met het Vlaams reglement over erkenningen rond leefmilieu (VLAREL), principeel goedgekeurd.

Grondbank vzw start met de aflevering van LMRP verklaringen voor afgezeefde stenen

Vanaf 22 augustus kunnen grondwerkers en tussentijdse opslagplaatsen  (TOP’s) een LMRP verklaring aanvragen bij Grondbank om afgezeefde stenen (uit uitgegraven bodem) als LMRP bij een breekinstallatie af te leveren.

Tracimat staat voor u klaar!

Het is zover: op 24 augustus treedt het nieuwe eenheidsreglement voor de brekers in werking. Vanaf die datum zal de breker een onderscheid maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Voor HMRP puin dient de breker extra controles uit te voeren, hetgeen zich vertaalt in een hogere kostprijs. LMRP puin is onder andere afkomstig van selectieve sloopactiviteiten waarvan de herkomst gegarandeerd is.

Aanvraag verwerkingstoelating type A tijdens de overgangsperiode

Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot en geleidelijk te laten verlopen werden recent een aantal overgangsmaatregelen gepubliceerd. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’.

Het nieuwe sloopbeheersysteem treedt straks in werking!

Op 24 augustus 2018 is het zover: het nieuwe acceptatiebeleid voor brekers treedt in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP). 

4 tips voor de opmaak van uw sloopopvolgingsplan

Tracimat werkte 3 templates uit voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan (SOP),  elk afgestemd op één van de 3 specifieke deelprocedures zoals voorzien in de standaardprocedure.

Vlarema 6 van kracht sinds 5 maart 2018

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen.

Digitaal portaal voor aangesloten aannemers

Tracimat werkt aan een digitaal portaal op maat van de aannemers van sloop- en afbraakwerken.  Met enkele klikken zal u al uw sloopwerven op eenvoudige wijze kunnen beheren.

Infosessies voor studiebureaus, openbare besturen en aannemers een groot succes

Tracimat en Grondbank startten in november 2017 een reeks van infosessies. Op 29 januari 2018 werd deze reeks in Hasselt afgesloten. Tal van geïnteresseerden woonden deze infosessies bij.

Geef pleisterwerk extra aandacht bij opmaak van een asbestinventaris

Asbestvezels werden in het verleden op regelmatige basis toegevoegd aan gipspleister. Het gaat om een losgebonden asbesttoepassing, die met het blote oog niet te onderscheiden is van andere soorten pleisterwerk. Staalname en analyse zijn bijgevolg onontbeerlijk met het oog op een kwalitatieve asbestinventaris.

Nieuw acceptatiebeleid bij de brekers – timing

Wanneer treedt het nieuwe acceptatiebeleid LMRP vs HMRP in werking?

Tips voor registratie als Tracimat deskundige

Vele bouwheren bereiden zich nu reeds voor op het nieuwe sloopbeheersysteem. De opmaak van een sloopopvolgingsplan is hierbij de eerste essentiële stap.

Tracimat aan het woord

Vanaf 24/08/2018 gaat een nieuw acceptatiebeleid bij brekers in voege. Welke impact zal dit nieuwe acceptatiebeleid hebben op uw activiteiten als bouwheer, deskundige, aannemer of breker? Waarvoor kan u beroep doen op Tracimat? Tracimat organiseert regelmatig verschillende infosessies om haar werking toe te lichten.

Tracimat vzw erkend als sloopbeheerorganisatie

Minister Schauvliege heeft de vzw Tracimat eind augustus 2017 erkend als sloopbeheerorganisatie. Daarmee kan het sloopbeheersysteem van Tracimat effectief van start gaan.

Load More Posts