/Geen categorie

Verklaring tijdelijke opslag (Niet-steenachtige fractie)

Verklaring [...]

Aandachtspunten bij uitvoeren sloopwerken

Aandachtsp [...]

De overgangsperiode is verlengd

De overgangsperiode die zou aflopen op 31/12/2019 wordt verlengd met een periode van 2 jaar. Deze overgangsmaatregel houdt in dat een verwerkingstoelating kan worden aangevraagd op basis van een destructieve asbestinventaris.

Gewijzigde standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie

Recent werd de standaardprocedure rond de traceerbaarheid voor sloopmateriaal gewijzigd. U vindt de volledige versie terug op onze website. Tracimat lijst alvast de belangrijkste wijzigen voor u op.

Gewijzigde standaardprocedures opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag

Op basis van de ervaring van de intussen meer dan 2000 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen werd de standaardprocedure voor opmaak van sloopopvolgingsplan en controleverslag aangepast. Deze aanpassing is gebeurd in nauw overleg met de sector. Tracimat lijst de belangrijkste wijzigingen voor u op.

Schade aan het milieu of schade door asbest, een nachtmerrie voor elk bedrijf

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt. Golfplaten en dakleien zijn natuurlijk het meest gekend, maar ook in afvoergoten, mastiek, muur- en vloerbekleding, isolatie, marmerimitatie, tegellijm, enz. kan asbest aanwezig zijn. Laat u daarom als bouwbedrijf verzekeren tegen de mogelijke schade aan het milieu of schade door asbest.

Seminarie “Predemolition audit for circular economy” op 19 november 2019 in de kantoren van de Confederatie Bouw in Brussel.

Het Europese PARADE project - Best practices for Predemolition Audits ensuring high quality Raw materials –heeft als doel het beheer van bouw- en sloopafval te verbeteren, onnodig afval te voorkomen en duurzaam hergebruik en recyclage te maximaliseren. In dit kader wordt een internationaal seminarie georganiseerd “Predemolition audit for circular economy” in de kantoren van de Confederatie Bouw. Deze zal doorgaan op 19 november 2019, te Brussel.

Extra datum – opleiding controlebezoek/verslag

Op 27 september organiseert Tracimat in samenwerking met ORI een extra sessie ivm het controlebezoek en de opmaak van het controleverslag. Deze bijkomende sessie is gericht naar de deskundigen die de opleiding in juni niet hebben kunnen bijwonen. Deze opleiding is verplicht voor alle Tracimat deskundigen Bouwwerken/infrastructuur

Tracimat portaal op maat van uw behoeftes

Via de aansluiting bij Tracimat vzw krijgt u toegang tot ons online portaal. Het Tracimat Portaal biedt elke actor alle nodige functionaliteiten, aangepast aan zijn rol binnen het traceerbaarheidssysteem van Tracimat. We geven u een overzicht van de verschillende portalen per actor.

Checklist controlebezoek

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar. Dankzij de waardevolle feedback van de deskundigen en andere betrokkenen uit de sector heeft Tracimat de checklist geactualiseerd

Verwerkingstoelatingen voor kleine projecten goedkoper vanaf 01/09

Vanaf 1 september 2019 zijn onze nieuwe tarieven voor verwerkingstoelatingen van toepassing. Deze tarieven worden verder gedifferentieerd, waardoor voor de kleinere gebouwen (van 1000 tot 2000 m³) of infrastructuurprojecten (tot 10000 ton) de aanvraag van een verwerkingstoelating goedkoper wordt.

De overgangsperiode loopt af op 24 augustus, wat nu?

Om de sloopbedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe sloopbeheersysteem, werd vorig jaar een overgangsregeling ingevoerd. Op 24 augustus 2019 loopt deze overgangsperiode ten einde en is de volledige traceerbaarheidsprocedure van toepassing.

Einde overgangsperiode op 24 augustus 2019

Op 24/08/2019 loopt de overgangsperiode voor de traceerbaarheid van sloopmaterialen ten einde. Vanaf die datum moet de volledige traceerbaarheidsprocedure, inclusief de sloopopvolging, worden doorlopen om een verwerkingstoelating van TRACIMAT te bekomen – een voorwaarde om het puin als laag milieurisico-profiel af te leveren bij de breker.

Tracimat op het World Resource Forum in Antwerpen – 26 februari

Op 26 februari organiseert Tracimat een workshop op het World Resources Forum in Antwerpen, met als titel The importance of quality assurance and data in closing the construction & demolition waste (C&DW) loop. Deze interactieve workshop staat in het teken van het vertrouwen van de gebruiker van gerecycleerde materialen als essentiële trigger van de circulaire economie.

Praktische gevolgen van de verlengde overgangsperiode

Naar aanleiding van deze verlenging past Tracimat de geldigheidsdata van de verwerkingstoelatingen aan naar 24/08/2019. De aangepaste VWT’s zijn sinds kort beschikbaar op het digitaal portaal. De verlenging is geldig voor de sloop of opbraak van de volgende concrete situaties: ....

Richtlijnen voor de opmaak van sloopopvolgingsplannen

Tracimat heeft sinds de opstart al meer dan 700 sloopopvolgingsplannen behandeld. Op basis van de opgedane ervaring hebben we een aantal richtlijnen uitgewerkt. Een aantal van deze richtlijnen zijn essentieel om een conformverklaring te bekomen.

Infosessies vernieuwde grondverzetsregeling i.s.m. Confederatie Bouw

De Grondbank en de Confederatie Bouw organiseren begin 2019 een reeks van infosessies over de vernieuwde grondverzetsregeling (VLAREBO hfstk XIII) die vanaf 1 april 2019 in voege treedt. Deze sessies zijn in de eerste plaats gericht naar aannemers.

De Green Deal Circulair Bouwen: iets voor jou?

Wil je als organisatie, actief in de bouwsector iets leren over circulair bouwen? Heb je een bouwproject waarin je wilt experimenteren op circulariteit, wil je leren van anderen en je eigen ervaringen delen? Mis dan deze opportuniteit niet.

Implementatie nieuwe acceptatiebeleid haalbaar dankzij overgangsmaatregelen

Implementatie nieuwe acceptatiebeleid haalbaar dankzij overgangsmaatregelen Om de verandering in het acceptatiebeleid bij de brekers, met name het onderscheid LMRP/HMRP, vlot en geleidelijk te laten verlopen werden er een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’. Op 22 juni 2018 werden deze officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu, een 2e versie werd officieel goedgekeurd op 1 oktober 2018.

Vlarebo en Vlarema principeel goedgekeurd

Tijdens de ministerraad van 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het VLAREBO-besluit, het besluit over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het besluit met bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM II), het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit met het Vlaams reglement over erkenningen rond leefmilieu (VLAREL), principeel goedgekeurd.

Grondbank vzw start met de aflevering van LMRP verklaringen voor afgezeefde stenen

Vanaf 22 augustus kunnen grondwerkers en tussentijdse opslagplaatsen  (TOP’s) een LMRP verklaring aanvragen bij Grondbank om afgezeefde stenen (uit uitgegraven bodem) als LMRP bij een breekinstallatie af te leveren.

Tracimat staat voor u klaar!

Het is zover: op 24 augustus treedt het nieuwe eenheidsreglement voor de brekers in werking. Vanaf die datum zal de breker een onderscheid maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Voor HMRP puin dient de breker extra controles uit te voeren, hetgeen zich vertaalt in een hogere kostprijs. LMRP puin is onder andere afkomstig van selectieve sloopactiviteiten waarvan de herkomst gegarandeerd is.

Aanvraag verwerkingstoelating type A tijdens de overgangsperiode

Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot en geleidelijk te laten verlopen werden recent een aantal overgangsmaatregelen gepubliceerd. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’.

Het nieuwe sloopbeheersysteem treedt straks in werking!

Op 24 augustus 2018 is het zover: het nieuwe acceptatiebeleid voor brekers treedt in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP). 

Vlarema 6 van kracht sinds 5 maart 2018

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen.

Load More Posts