/Nieuwsbrief

Vernieuwde templates: vereenvoudigde/uitgebreide procedure gebouwen & procedure infrastructuurwerken

Tracimat voerde onlangs een grondige evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Op basis van onze ervaringen met meer dan 3300 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen, hebben wij onze templates voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan geactualiseerd en dit voor de vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

Template destructieve asbestinventaris – sloopopvolging (i.k.v. overgangsperiode)

Sinds augustus 2020 is de afzonderlijke template voor de opmaak van een “Destructieve Asbestinventaris – Sloopopvolging” beschikbaar op onze website onder Vakinformatie – Sloopopvolgingsplan.

Werkwijze actualisatie van conformverklaringen

De conformverklaring afgeleverd door Tracimat blijft twee jaar geldig. Wanneer de sloopwerken starten na het verstrijken van de geldigheidsdatum, dient het sloopopvolgingsplan geactualiseerd te worden. Tracimat kan de conformverklaring vervolgens met 2 jaar verlengen. Wat dient u te doen om een geactualiseerde conformverklaring te verkrijgen?

Aandachtspunten opstellen sloopopvolgingsplannen bouwwerken

Pleisterwerk als storende stof /// PUR in spouwmuren

Organisatie en planning controlebezoeken

Het controlebezoek is verplicht voor die sloopwerven die vallen onder de categorie “uitgebreide procedure gebouwen”. De “uitgebreide procedure bouwwerken” dient gevolgd te worden voor te slopen gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³. Het controlebezoek wordt uitgevoerd door een Tracimat deskundige ‘gebouwen- en infrastructuur’ tijdens of vlak na de asbestverwijdering, voorafgaand aan de verdere structurele sloop.

Nieuwe checklist controlebezoek

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar op onze website. Dankzij jullie waardevolle feedback en suggesties heeft Tracimat haar checklist geactualiseerd.

4 tips voor de opmaak van uw sloopopvolgingsplan

Tracimat werkte 3 templates uit voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan (SOP),  elk afgestemd op één van de 3 specifieke deelprocedures zoals voorzien in de standaardprocedure.

Digitaal portaal voor aangesloten aannemers

Tracimat werkt aan een digitaal portaal op maat van de aannemers van sloop- en afbraakwerken.  Met enkele klikken zal u al uw sloopwerven op eenvoudige wijze kunnen beheren.

Infosessies voor studiebureaus, openbare besturen en aannemers een groot succes

Tracimat en Grondbank startten in november 2017 een reeks van infosessies. Op 29 januari 2018 werd deze reeks in Hasselt afgesloten. Tal van geïnteresseerden woonden deze infosessies bij.

Geef pleisterwerk extra aandacht bij opmaak van een asbestinventaris

Asbestvezels werden in het verleden op regelmatige basis toegevoegd aan gipspleister. Het gaat om een losgebonden asbesttoepassing, die met het blote oog niet te onderscheiden is van andere soorten pleisterwerk. Staalname en analyse zijn bijgevolg onontbeerlijk met het oog op een kwalitatieve asbestinventaris.

Nieuw acceptatiebeleid bij de brekers – timing

Wanneer treedt het nieuwe acceptatiebeleid LMRP vs HMRP in werking?

Tips voor registratie als Tracimat deskundige

Vele bouwheren bereiden zich nu reeds voor op het nieuwe sloopbeheersysteem. De opmaak van een sloopopvolgingsplan is hierbij de eerste essentiële stap.

Tracimat aan het woord

Vanaf 24/08/2018 gaat een nieuw acceptatiebeleid bij brekers in voege. Welke impact zal dit nieuwe acceptatiebeleid hebben op uw activiteiten als bouwheer, deskundige, aannemer of breker? Waarvoor kan u beroep doen op Tracimat? Tracimat organiseert regelmatig verschillende infosessies om haar werking toe te lichten.

Load More Posts