Nieuwe checklist controlebezoek

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar. Dankzij de waardevolle feedback van de deskundigen en andere betrokkenen uit de sector heeft Tracimat de checklist geactualiseerd.

De checklist is een leidraad voor de deskundige bij de uitvoering van het controlebezoek. Ze helpt de deskundige bij de beoordeling van de correcte verwijdering van gevaarlijke stoffen, alsook de verwijdering van de niet-gevaarlijke afvalstoffen die de recyclage van het sloopmateriaal kunnen bemoeilijken (storende stoffen).

U vindt de checklist hier.