DIENSTEN

Tracimat vzw richt zich tot iedereen die betrokken is bij sloop- en afbraakwerken: bouwheren, deskundigen en studiebureaus, aannemers en vergunde inrichtingen voor de productie van gerecycleerde granulaten (kortweg de brekers genoemd).

U kan bij ons terecht voor de conformiteitsverklaring van sloopopvolgingsplannen en voor de aflevering van verwerkingstoelatingen en sloopattesten. Al deze taken verlopen via ons digitaal platform. Daarnaast biedt Tracimat vzw ondersteuning en advies aan iedereen die bij de sloop- en afbraakwerken betrokken is.