CONFORMITEITSVERKLARING SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Als bouwheer gaat u sloop- en afbraakwerken uitvoeren? Hiervoor heeft u een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard.

Het wordt opgesteld onder leiding van een bij Tracimat aangesloten deskundige en dit volgens de standaardprocedure “Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag”.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Dit sloopopvolgingsplan dient vervolgens conform verklaard te worden. Een conformiteitsverklaring van Tracimat vzw geeft u meer garantie op een betrouwbaar en uitvoerbaar sloopopvolgingsplan dat toelaat om uw project kostenefficiënt aan te pakken.

Hoe vraag ik een conformiteitsverklaring aan?

De conformiteitsverklaring kan aangevraagd worden door de deskundige of de bouwheer (desgevallend de opdrachtgever van het sloopopvolgingsplan), en dit  via ons digitaal platform.

Hiertoe dient eerst het sloopopvolgingsplan door de deskundige geregistreerd te worden op het digitaal platform. Eénmaal geregistreerd kan de conformiteitsverklaring aangevraagd worden.