EINDE WERKEN MELDEN EN SLOOPATTEST AANVRAGEN

Eens de sloop- en afbraakwerken zijn afgelopen, dient de aannemer dit te melden via ons digitaal platform. De breker meldt de ontvangst van het puin via ons digitaal platform. Vervolgens kan het sloopattest worden aangevraagd.

Het sloopattest wordt afgeleverd nadat de volledige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat correct werd doorlopen.

Het sloopattest garandeert dat de sloop- en afbraakwerken selectief zijn uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct verwijderd en afgevoerd werden, en dat het puin, dat als LMRP puin naar de vergunde breekinstallatie werd afgevoerd of ter plaatse werd gebroken, ook effectief het label LMRP verdiende.

Het sloopattest wordt aangevraagd via ons digitaal platform.