Einde overgangsperiode op 24 augustus 2019

Op 24/08/2019 loopt de overgangsperiode voor de traceerbaarheid van sloopmaterialen ten einde. Vanaf die datum moet de volledige traceerbaarheidsprocedure, inclusief de sloopopvolging, worden doorlopen om een verwerkingstoelating van TRACIMAT te bekomen – een voorwaarde om het puin als laag milieurisico-profiel af te leveren bij de breker.

Alles start met een conformverklaard sloopopvolgingsplan.

Opmaak sloopopvolgingsplan

De bouwheer is initiatiefnemer voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan, maar ook de aannemer kan hiervoor de opdracht geven. Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt door een Tracimat-deskundige en wordt vervolgens conform verklaard door Tracimat.

Uitvoering

Tijdens de uitvoering zijn er een aantal actiepunten/taken voor de sloper, de breker, en in sommige gevallen ook de deskundige. Een aantal hiervan kunnen eenvoudig via ons digitaal portaal worden uitgevoerd en opgevolgd.

De traceerbaarheidsprocedure is hier schematisch weergegeven.

Zijn er situaties waarbij de overgangsperiode nog geldig is?

Voor de volgende werven loopt de overgangsperiode niet af op 24/08, maar wel op 31/12/2019:

  • Eengezinswoningen
  • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 1000 m³
  • In hoofdzaak residentiële woningen met een bouwvolume van minder dan 5000 m³
  • Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop- en renovatiewerken

Maar om voor deze werven van de overgangmaatregel te kunnen genieten, dient nog wel een destructieve asbestinventaris te worden opgemaakt die vervolgens door Tracimat conform moet worden verklaard. Nadien kan de sloper onmiddellijk een verwerkingstoelating aanvragen.

Geldigheid verwerkingstoelatingen afgeleverd tijdens de overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode leverde TRACIMAT verwerkingstoelatingen af met een beperkte geldigheidsdatum, meestal tot 24 augustus 2019. Deze geldigheidsdata zullen in geen geval worden verlengd.

Het puin dat na deze geldigheidsdatum wordt afgevoerd, kan enkel nog als LMRP worden afgeleverd bij de breker, als er een sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt. Indien u nu reeds weet dat puin zal worden afgevoerd na de uiterlijke geldigheidsdatum, raden we aan om nu reeds de volledige traceerbaarheidsprocedure op te starten, beginnende met een SOP.

Indien de afvoer van het puin gebeurt nadat de geldigheidsdatum is overschreden, zal dit puin niet als LMRP kunnen worden aanvaard, tenzij een nieuwe verwerkingstoelating wordt aangevraagd waarbij de volledige procedure wordt doorlopen.