Geef pleisterwerk extra aandacht bij opmaak van een asbestinventaris

Asbesthoudend pleisterwerk wordt wel eens over het hoofd gezien bij de opmaak van een asbestinventaris. Nochtans komt het regelmatig voor in hoogbouw of publieke gebouwen, zeker wanneer de pleisterwerken dateren van de jaren ’60 tot begin de jaren ’80. Hierbij werden asbestvezels toegevoegd om de pleister meer structuur te geven, maar visueel zijn deze niet te onderscheiden van ander soorten pleisterwerk.

Gezien het asbesthoudend karakter ervan niet visueel kan worden bepaald, is staalname en analyse absoluut vereist. Tracimat vraagt dan ook dat de deskundigen bij de opmaak van het sloopopvolgingsplan hier de nodige aandacht aan besteden.

Lees het volledige artikel, dat verscheen in het infoblad NaVAP in januari 2018, hier.

NaVAP is een driemaandelijks vakblad voor aannemers van plafonneer-, cement-, staff- en ornamentwerk, droge bepleistering, dekvloeren, voegwerk en gevelreiniging