Het nieuwe sloopbeheersysteem treedt straks in werking!

Op 24 augustus 2018 is het zover: het nieuwe acceptatiebeleid voor brekers treedt in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP).  LMRP puin zal op gelijkaardige manier als vandaag aanvaard en behandeld kunnen worden. Voor HMRP puin geldt er een strengere verwerkings- en uitkeuringsprocedure.  Het sloopbeheersysteem van Tracimat biedt het sloopbedrijf de mogelijkheid om de puinfractie afkomstig van een selectieve sloop als LMRP af te leveren bij de breekinstallatie. Hiervoor levert Tracimat een verwerkingstoelating af aan het sloopbedrijf.

Meer info over ons traceerbaarheidstraject : klik hier