Breker

Wanneer er werken worden uitgevoerd aan bouwkundige constructies of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde inrichting voor de productie van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement (kortweg vergunde breker), dient de traceerbaarheidsprocedure worden gevolgd. Hierdoor kan het puin als laag milieurisicoprofiel (LMRP) puin aanvaard worden door de vergunde breker.

(1) Aanvaarden van puin aangeleverd met een verwerkingstoelating

Om het puin, afkomstig van een project waar de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat wordt gevolgd, als LMRP puin te mogen aanvaarden, dient u als breker na te gaan of een verwerkingstoelating werd afgeleverd door Tracimat met u als bestemmeling van het puin.

Om na te gaan of dit het geval is, hebt u 2 mogelijkheden:

  • U vraagt een kopie van de verwerkingstoelating aan de vervoerder (in geval van afvoer van het puin) of aan de aannemer (in geval van verwerking van het puin ter plaatse). Hierop dient u als bestemmeling vermeld te zijn.
  • Op het transportdocument kan u de unieke nummer van de verwerkingstoelating vinden. Als aangesloten breker kan u in onze online-toepassing eenvoudig nagaan of een verwerkingstoelating met dit nummer met u als bestemmeling werd afgeleverd door Tracimat.

Vervolgens kan u het puin als LMRP materiaal aanvaarden. U dient bij acceptatie van het puin volgende zaken te registreren:

  • het verwerkingstoelatingsnummer
  • het soort puin (bijvoorbeeld betonpuin, mengpuin, …)
  • hoe u het puin heeft geaccepteerd: als LMRP, als HMRP of geweigerd (steeds inclusief de hoeveelheid). Indien u het puin als HMRP aanvaardt of weigert dient kort vermeld te worden waarom

(2) Ontvangstbevestiging

Als de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn, meldt de aannemer dit aan Tracimat en vraagt het sloopattest aan. U als breker zal vervolgens vanuit Tracimat de vraag krijgen een ontvangstbevestiging door te geven op ons digitaal platform.

Deze ontvangstbevestiging vermeldt voor het betreffende project (waarvan puin werd aangeleverd met een verwerkingstoelating met u als bestemmeling):

  • De soorten puin die u geaccepteerd hebt als LMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden
  • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geaccepteerd hebt als HMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden en een korte motivatie
  • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u hebt geweigerd, inclusief de geweigerde hoeveelheid en een korte motivatie
  • Andere vaststellingen m.b.t. de afvalstof en/of de aanvoer overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van het Vlarema

(3) Sloopattest

U kan als breker op ons digitaal platform nagaan of een sloopattest werd afgeleverd voor het betreffende project waarvan u puin hebt aangeboden gekregen en geaccepteerd.