Deskundige / Studiebureau

Als aangesloten deskundige is uw expertise vereist op minstens 2 momenten in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat:

(1) Sloopopvolgingsplan

Voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan dient u te werk te gaan conform de standaardprocedure Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.

Wanneer er werken worden uitgevoerd aan bouwkundige constructies of infrastructuur waarbij puin vrijkomt voor afvoer naar (of verwerking ter plaatse door) een vergunde breker, is een conformverklaard sloopopvolgingsplan de eerste stap in de traceerbaarheidsprocedure om dit puin als laag milieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij de breker. Hierdoor kan het puin tegen een lagere kostprijs verwerkt worden, en vermijdt de bouwheer hoog oplopende meerkosten.

Het sloopopvolgingsplan dient u via ons digitaal platform te registeren. Ook het nazicht van het sloopopvolgingsplan ter conformiteitsverkaring gebeurt via ons digitaal platform.

Om geen vertraging op te lopen bij opstart van de werken is het belangrijk dat het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt ruimschoots vóór de aanbesteding van de sloopwerken. Wij raden aan het sloopopvolgingsplan minstens 45 dagen voor de aanbesteding aan Tracimat te bezorgen ter conformverklaring.

Tracimat heeft een standaard sloopopvolgingsplan voor elke deelprocedure uitgewerkt. Deze templates kan u vinden onder vakinformatie.

Het standaard sloopopvolgingsplan is opgebouwd rond alle essentiële gegevens en parameters die de (sloop)aannemer moet kennen om de selectieve sloop tot een goed einde te brengen. Tracimat raadt aan om deze nieuwe template te gebruiken en de opbouw ervan te respecteren. Uiteraard mag de deskundige deze aanpassen aan de eigen huisstijl of lay-out.

(2) Controlebezoek en controleverslag

Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³, dient er tijdens (bij voorkeur op het einde van) of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te worden. Dit controlebezoek (en bijhorend controleverslag) wordt uitgevoerd door een bij Tracimat aangesloten deskundige, en conform de bepalingen zoals vastgelegd in de standaardprocedure Opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag. Het controleverslag dient u in via ons digitaal platform.