2-daagse opleiding "Asbestdeskundige inventarisatie" OVAM voor Tracimatdeskundigen

Deze opleiding is een vervolgopleiding voor bestaande Tracimatdeskundigen en kadert in de toekomstige erkenning van asbestdeskundigen.

In de loop van 2022 zal het verplicht zijn om een asbestattest voor te leggen bij de verkoop van constructies ouder dan 2001. Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen zullen een geldig asbestattest kunnen opmaken volgens een standaard inspectieprotocol van OVAM. Ook Tracimatdeskundigen die een sloopopvolgingsplan opmaken, zullen minstens gecertificeerde asbestdeskundige moeten zijn.

OVAM schrijft voor dat kandidaat-asbestdeskundigen moeten beschikken over een goede basiskennis asbest, vooraleer de kandidaat kan starten met de verplichte opleiding. Dit kan door het volgen van deze opleiding basiskennis asbest, waarvoor Tracimat samenwerkt met het opleidingscentrum Tecnobouw. In de opleiding basiskennis asbest krijgt u de instapkennis waarover een kandidaat moet beschikken om met voldoende kennis de verplichte opleiding via de certificatie-instelling efficiënt te kunnen volgen.

Het verplicht OVAM examen zal deze basiskennis ook toetsen en deze opleiding heeft het juiste niveau om u te helpen slagen voor het persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie. De door OVAM erkende certificatie-instelling zal de kandidaat asbestdeskundigen daarna de verplichte opleiding aanbieden, examineren en opvolgen via audits.

Onderstaande info kunt u ook raadplegen op de website van Tecnobouw

BELANGRIJK: U moet zich inschrijven op de opleidingspagina van Tecnobouw. Hiervoor gaat u in de lijst met opleidingen op zoek naar de opleiding van 23/08/2021.

  • 23/08/2021
  • 7u15 - 15u45
  • Tecno Bouw VZW - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel
  • 26/08/2021
  • 7u15 - 15u45
  • Tecno Bouw VZW - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel
  Volledige agenda

  Programma

  Wat is asbest?

  • Herkomst, hoofdgroepen en de belangrijkst eigenschappen
  • Relevante asbestwet- en regelgeving; Europees, federaal en Vlaams niveau
  • De algemene historiek m.b.t. asbest

  Asbestverdachte toepassingen in bouwwerken en objecten herkennen

  • Hechtgebonden en niet hechtgebonden materialen herkennen
  • Correcte informatiebronnen consulteren

  Situaties herkennen waarin asbest gezondheidsrisico’s en asbestblootstelling meebrengt

  • Wat zijn de gezondheidsrisico’s
  • Welke situaties zorgen voor blootstelling?
  • Hoe kan blootstelling vermeden worden?
  • Veiligheidsmaatregelen bij monstername
  • Asbestveilig beheer van gebouwen
  • Juist gebruik van PBM’s
  • Risicobeheersmaatregelen en flankerende voorzorgsmaatregelen

  De asbestinventaris en de Vlaamse en Federale wet- en regelgeving

  • De asbestinventarisverplichting
  • De Vlaamse, Brusselse en Federale wet- en regelgeving
  • De rollen van de betrokken partijen

  Het opstellen van de asbestinventaris

  • Types asbestinventarissen
  • Vormeisen en inhoudseisen

  Uitvoeren monsternames

  • Veilig veldwerk
  • Analyse van monstername
  • Onderzoeksresultaten begrijpen en beoordelen
  • Risicobeoordeling in het kader van de asbestinventaris

  Het verband tussen de asbestinventaris, het beheersprogramma en de asbestverwijdering.

  • Het beheersprogramma kunnen toepassen
  • De verschillende asbestverwijderingsmethodes
  • Aangeven waarom iets in strijd is met Vlarem II en de Codex over Welzijn op het werk

  De opleiding wordt vervolledigd met voldoende theoretische én praktische oefeningen.We sluiten af met een proefexamen om de deelnemer een inschatting te geven van het behaalde kennisniveau en de slaagkansen op het verplichte examen.

  PRAKTISCHE INFO

  • Aantal deelnemers: minimum 10, maximum 15
  • Locatie: Tecno Bouw VZW - Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel
  • Data en tijdstippen:
   • Dag 1 : 23/08/2021 - cursus uren: 7:15 - 15:45
   • Dag 2 : 26/08/2021 - cursus uren: 7:15 - 15:45
  • Prijs (zBTW)
   • Niet leden: € 523,00
   • Leden van Confederatie Bouw: € 455,00
   • Inbegrepen:
    • Attest van deelname
    • Broodjeslunch
    • Koffie en thee

  SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

  Constructiv: Arbeiders van PC 124 genieten van een tussenkomst in de uurloonkost via Constructiv. Neem voor meer info contact op met Constructiv Antwerpen (Tel.: 03 224 78 10).

  Tecno Bouw VZW is erkend als dienstverlener waardoor een gedeelte van de opleidingsprijs betaald kan worden via KMO Portefeuille.

  Enkel de eenheidsprijs (niet de BTW) komt in aanmerking voor betaling via KMO Portefeuille. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding ingediend worden. Wacht niet op uw factuur, je kan het correcte bedrag op deze website terugvinden, of contacteer ons bij twijfel.

  Meer info: www.kmo-portefeuille.be. Ons erkenningsnummer: DV.O103063

  ANNULATIE VOORWAARDEN

  Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen vóór de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 60 % van het facturatiebedrag. Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan zeven werkdagen vóór de aanvang van het programma is het volledige factuurbedrag verschuldigd.