Opleiding Tracimatdeskundige Infrastructuur

Doelgroep

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar studiebureaus en deskundigen die sloopopvolgingsplannen voor infrastructuurwerken willen opmaken. De eerste stap in de traceerbaarheidsprocedure is de opmaak van een sloopopvolgingsplan door een deskundige. Die deskundige is steeds een neutrale partij, onafhankelijk van de sloper. Een van de voorwaarden om als deskundige met Tracimat te kunnen werken in het kader van de sloop van infrastructuurwerken, is het volgen van deze verplichte opleiding. Andere vereisten zijn relevante aantoonbare ervaring en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ook het asbestrisico dekt met een waarborg van minimaal 1 mio €. Meer informatie: aansluitingsvoorwaarden deskundige

Programma

Tijdens deze opleiding krijgt u een overzicht van het wetgevend kader en de werking van Tracimat. Er wordt in detail ingegaan op de traceerbaarheidsprocedure en de opmaak van een sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken. Er wordt ook ingezoomd op de aard van de belangrijkste materialen die kunnen vrijkomen bij de opbraak van infrastructuur, gevaarlijke en niet-gevaarlijke. Tenslotte wordt er ingegaan op de raakvlakken met het grondverzet.

  • Wetgevend kader en werking Tracimat
  • Opmaak van een sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken
  • Identificatie en inventarisatie van materialen bij infrastructuurwerken
  • Traceerbaarheidsprocedure voor puin
  • Raakvlakken met grondverzet en stappenplan asbest

Kostprijs

  • 50 €, excl. btw
  • Voor deskundigen die reeds deelnamen aan meerdaagse opleiding "Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur" is deelname aan deze opleiding gratis.

U kunt zich inschrijven via volgend inschrijvingsformulier

Meer weten? info@tracimat.be

  • 25/06/2021
  • 9u30 - 11u00
  • Webinar (Kathleen Brants)
Volledige agenda