Hoe kan ik als breker aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en het privacy charter.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

  • De deskundige;
  • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
  • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke aansluitingsvoorwaarden aan verbonden.

BREKER

Om aan te sluiten bij Tracimat vzw moet de producent van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ beschikken over een certificaat afgeleverd door een erkende certificatie-instelling in het kader van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

Indien u wenst aan te sluiten als producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘breker’.