Hoe kan ik als sloper aansluiten bij Tracimat?

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal platform en mits te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden en het aanvaarden van de algemene voorwaarden, de tarieven en het privacy charter.

De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren:

  • De deskundige;
  • De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert;
  • De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke aansluitingsvoorwaarden aan verbonden.

SLOOPBEDRIJF

Om als aannemer van sloop- en afbraakwerken aan te sluiten bij Tracimat vzw dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
✓ voldoende solvabel zijn om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren;
✓ over voldoende deskundigheid beschikken om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren.

Indien u wenst aan te sluiten als aannemer sloop- en afbraakwerken kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘aannemer sloop en afbraak’.