Hoe koppel ik de aanvaarde/niet aanvaarde puinfracties terug in het digitaal portaal?

Als de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn, meldt de aannemer dit aan Tracimat via een melding ‘Einde der werken’. Vervolgens zal u als breker vanuit Tracimat de vraag krijgen om per verwerkingstoelating waar u als bestemmeling voor het steenpuin werd opgegeven een ontvangstbevestiging door te geven op ons digitaal portaal. Klik hiervoor in de lijst met ‘Terug te koppelen VWT’s’ op het pijltje naast de VWT in kwestie (rechts) en selecteer ‘Ingave ontvangstbevestiging’.

Deze ontvangstbevestiging vermeldt voor het betreffende project:

  • De soorten puin die u geaccepteerd heeft als LMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden
  • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geaccepteerd heeft als HMRP puin, inclusief de totale ontvangen hoeveelheden en een motivatie. Indien het puin aangeleverd wordt als LMRP en indien er geen aanwijzingen zijn dat het puin niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dient u het puin als LMRP te aanvaarden (en zo terug te koppelen via het Tracimat portaal) ook indien u als breker enkel HMRP verwerkt
  • De soorten puin (ondanks aangeleverd met een verwerkingstoelating) die u geweigerd heeft, inclusief de geweigerde hoeveelheid en een motivatie
  • Andere vaststellingen m.b.t. de afvalstof en/of de aanvoer overeenkomstig artikel 7.2.1.4 van het VLAREMA