Hoe vraag ik een sloopattest aan via digitaal portaal?

We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 17 – 23) Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

  • Stap 1 (p. 17): afsluiten werf en melding ‘Einde der werken’ als u de sloop en afbraakwerken volledig heeft afgerond.

Na het uitvoeren van stap 1 dient een breker de ontvangst van de steenachtige afvalstromen, die via een verwerkingstoelating naar hem werden afgevoerd, via ons digitaal portaal te bevestigen.

Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen waren, dient een bij Tracimat aangesloten deskundige het controleverslag in (na aanlevering van de afgifte bonnen) vooraleer u als sloper een sloopattest kunt aanvragen (zie hieronder).

  • Stap 2 (p. 18 – 23): aanvraag sloopattest

Voor de aanvraag van het sloopattest dient de volgende informatie aan Tracimat bezorgd te worden:

  1. bestemming van de steenachtige materialen die niet werden aangewend voor de aanvraag van de verwerkingstoelating(en)
  2. bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen en van de storende stoffen

Onder de uitgebreide procedure gebouwen met asbest als gevaarlijke afvalstof, wordt u als sloper niet geconfronteerd met het tabblad ‘Gevaarlijke afvalstoffen’. Het is de deskundige sloopopvolging die bij ingave van het controleverslag deze gegevens aan Tracimat overmaakt. Het tabblad voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen (d.i. ‘Storende stoffen’) kan zowel door u als sloper of door de deskundige sloopopvolging bij ingave van het controleverslag vervolledigd worden.

In geval van infrastructuurwerven en werven waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is, dient u als sloper ook de acceptatiebonnen van de gevaarlijke materialen te uploaden.

       3.   bevestiging van de door de breker(s) ingegeven ontvangstbevestiging(en)

Als laatste stap dient u als sloper de teruggekoppelde hoeveelheden door de breker te bevestigen.

Indien Tracimat bijkomende informatie nodig heeft om het sloopattest te kunnen afleveren, dan worden de verschillende ingavetabs opnieuw vrijgegeven en kan de aanvraag opnieuw worden ingediend. Tracimat zal uiteindelijk het sloopattest afleveren of weigeren. Het sloopattest of de reden van weigering is zichtbaar op de dossierfiche van het portaal (evenals op de dossierfiche van het portaal van de bouwheer en van de deskundige sloopopvolging).