Hoe vraag ik een verwerkingstoelating (VWT) aan via digitaal portaal?

We verwijzen in de eerste plaats naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest (p. 2 – 16). Hierin worden alle te volgen stappen één voor één toegelicht a.d.h.v. een voorbeeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste stappen.

  • Stap 1 (p. 2 – 6): koppeling aan een conform verklaard sloopopvolgingsplan met behulp van het dossiernummer (TRA-XXXX-YYYYYY). Hiervoor zult u een éénmalige dossierbijdrage moeten betalen (zie onze tarieven voor meer info). Na betaling verschijnt het dossier in uw lijst met ‘op te starten dossiers’.
  • Stap 2 (p. 6 – 9): melding van de ‘Start der werken’, ten laatste 24u voor aanvang van de sloop en afbraakwerken.
  • Stap 3 (p. 10 – 16): aanvraag verwerkingstoelating

A. ‘Vereenvoudigde procedure gebouwen’ of ‘Procedure Infrastructuurwerken’

Voordeze procedures kunt u na melding van de start der werken onmiddellijk eenverwerkingstoelating aanvragen.

B. ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ met aanwezigheid van asbest

Voor dossiers die de ‘Uitgebreide procedure gebouwen’ dienen te volgen en waarbij asbesthoudende materialen in het sloopopvolgingsplan opgenomen zijn, dient er eerst een controlebezoek door een bij Tracimat aangesloten deskundige te worden uitgevoerd vooraleer u als sloper een verwerkingstoelating kunt aanvragen. Dit controlebezoek wordt bij voorkeur op het einde van of na verwijdering van de asbesthoudende afvalstoffen uitgevoerd. De bouwheer (of opdrachtgever van de sloop- en afbraakwerken) dient deze deskundige (Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur) tijdig aan te stellen zodat de werken geen vertraging oplopen.

Pas nadat de deskundige zijn/haar bevindingen van het controlebezoek aan Tracimat heeft overgemaakt en Tracimat dit voorlopig controleverslag heeft goedgekeurd, kunt u een verwerkingstoelating aanvragen.