Hoe word ik een Tracimatdeskundige om sloopopvolgingsplannen te mogen opmaken en indienen?

Een Tracimatdeskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van gerecycleerde granulaten. Er worden twee types Tracimatdeskundige onderscheiden:

 1. Deskundigen voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan in het kader van zowel sloop van bouwwerken als afbraak van infrastructuurwerken (conform de 3 deelprocedures zoals omschreven in de standaardprocedures), het uitvoeren van controlebezoeken en de opmaak van controleverslagen, verder genoemd “Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur”.
 2. Deskundigen die enkel in het kader van infrastructuurwerken sloopopvolgingsplannen opmaken (o.a. opmaak van sloopopvolgingsplannen voor infrastructuurwerken conform de deelprocedure infrastructuurwerken zoals omschreven in de standaardprocedures), verder genoemd “Tracimatdeskundige infrastructuur”.

Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur

Om als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van een meerdaagse opleiding tot Tracimat deskundige, inclusief het slagen voor het bijhorende examen;
 • Relevante aantoonbare ervaring kunnen voorleggen;
 • Het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest, met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.

Tracimatdeskundige infrastructuur

Om als Tracimat deskundige infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

 • Het doorlopen van een opleiding tot Tracimat deskundige infrastructuur
 • het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een
  waarborg van minimaal 1 mio €

Voor meer info m.b.t. bovenstaande punten verwijzen we naar onze aansluitingsvoorwaarden.