Mag ik een partij aangevoerd met een verwerkingstoelating weigeren of als HMRP aanvaarden?

Om puin afkomstig van een project waar de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat wordt gevolgd als LMRP puin te mogen aanvaarden, dient u als breker na te gaan of een verwerkingstoelating werd afgeleverd door Tracimat waarbij u als bestemmeling werd aangeduid.

Om dit na te gaan, hebt u 2 mogelijkheden:

  • U vraagt een kopie van de verwerkingstoelating aan de vervoerder (in geval van afvoer van het puin) of aan de aannemer (in geval van verwerking van het puin ter plaatse). Hierop dient u als bestemmeling vermeld te zijn.
  • Op het transportdocument kan u de unieke nummer van de verwerkingstoelating terug vinden (rechts bovenaan). Als aangesloten breker kan u op ons digitaal portaal eenvoudig nagaan of een verwerkingstoelating met dit nummer met u als bestemmeling werd afgeleverd door Tracimat.

Vervolgens kan u het puin als LMRP materiaal aanvaarden. U dient bij acceptatie van het puin volgende zaken te registreren:

  1. het verwerkingstoelatingsnummer
  2. het soort puin (bijvoorbeeld betonpuin, mengpuin, …)
  3. hoe u het puin heeft aanvaard: als LMRP, als HMRP of geweigerd (steeds inclusief de hoeveelheid). Indien u het puin als HMRP aanvaardt of weigert, dient vermeld te worden waarom.

Indien het aangeleverde puin niet voldoet aan de eisen van het Eenheidsreglement mag u als breker het puin aanvaarden als HMRP of weigeren.

Indien het puin aangeleverd wordt als LMRP en indien er geen aanwijzingen zijn dat het puin niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dient u het puin als LMRP te aanvaarden (en zo terug te koppelen via het Tracimat portaal) ook indien u als breker enkel HMRP verwerkt.