Wat is een sloopattest?

Een sloopattest wordt door Tracimat afgeleverd nadat de volledige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat correct werd doorlopen. Met dit sloopattest bevestigt Tracimat dat u de sloop- en afbraakwerken conform de regels van selectieve sloop heeft uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct en volledig verwijderd en afgevoerd werden, en waarbij in het puin dat als LMRP puin naar de vergunde breekinstallatie werd afgevoerd of ter plaatse werd gebroken, geen storende stoffen aanwezig zijn die de recyclage kunnen belemmeren of hinderen.