Welk voordeel heb ik om met Tracimat samen te werken voor mijn sloopwerf?

Als sloper zijn er verscheidene voordelen verbonden aan het volgen van de Tracimat procedure:

  • Er is een kwaliteitsvolle sloopinventaris beschikbaar bij aanbesteding van de sloopwerken zodat u als sloper met kennis van zaken een prijs kunt geven
  • Minder kans op deloyale concurrentie
  • Minder discussies over onvoorziene werken
  • Steenachtige afvalstromen kunnen aan een lagere prijs (als LMRP puin) naar een vergunde inrichting (breker)
  • Duidelijk overzicht van de aanwezige materialen en hun hoeveelheden in het portaal
  • Commercieel voordeel gezien de kwaliteitsborging