24 aug 2021

3-delige code asbest – Toelichting eerste cijfer

Het eerste cijfer van de 3-delige code voor asbesthoudende materialen geeft belangrijke informatie over de toestand waarin asbest voorkomt. Wij stellen vast dat er soms onduidelijkheid is over welk cijfer er moet worden toegekend en verduidelijken dit graag:

  1. = Hechtgebonden: asbestcementtoepassingen (in goede staat), asbesthoudende tegels en vloerbekleding, asbesthoudende bitumen en roofingproducten en asbesthoudende pakkingen en dichtingen waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, bitumen, kunststof of lijm die niet beschadigd zijn of in goede staat verkeren. Hierbij is er slechts een beperkt risico op vezelvrijgave bij verwijdering.
  2. = Semi-hechtgebonden: in oorsprong hechtgebonden toepassingen (bijv. golfplaten, gevelleien) die beschadigd of verweerd zijn ten gevolge van bijv. jarenlange blootstelling aan de omgeving/buitenlucht. Voor deze toepassingen is er een reëel risico op vezelvrijgave bij verwijdering.
  3. = Losgebonden: alle andere asbesthoudende materialen (buisisolatie, spuitasbest,…). Bij verwijdering van losgebonden toepassingen is er een hoog risico op vezelvrijgave.

Belangrijk:

  • Voor losgebonden toepassingen die geklemd of ingewerkt zijn (bijv. pical in brandwerende deuren, asbestkoorden in ketels,…) is het cijfer ‘3’ ook van toepassing.
  • Golfplaten, schouwbuizen, leien, enz.. zijn buitentoepassingen die onderhevig zijn aan verwering. Voor deze materialen is het cijfer ‘2’ van toepassing.