25 mrt 2021

Aandachtspunten bij het opstellen van sloopopvolgingsplannen (deel 2)

Op basis van meer dan 5300 conform verklaarde sloopopvolgingsplannen en vragen die Tracimat hieromtrent kreeg, vragen wij de nodige aandacht te besteden aan onderstaand punt bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan.

Regio-gebonden risico’s en verontreiniging

Volgens de Standaardprocedure (OVAM) dient de deskundige tijdens het voorbereidend (historisch) onderzoek aandacht te besteden aan regio-gebonden risico’s en verontreinigingen. Graag vestigen wij de aandacht nog eens op de controle van twee veelvoorkomende regio-gebonden risico’s:

1. Zinkassen / slakken en assen in de BeNeKempen (zie foto rechts)

Afvalproducten van zinksmelters (d.i. zinkassen) en andere steenkool verbrandende activiteiten (o.a. slakken en assen) werden in de tweede helft van de 20e eeuw op grote schaal gebruikt in de BeNeKempen voor de aanleg van wegen (zgn. zinkassenwegen) en voor de ophoging en verharding van terreinen, opritten en tuinpaden van o.m. particulieren. Deze materialen bevatten hoge concentraties aan metalen die een nadelige invloed hebben op de mens en het milieu. Deze materialen mogen dan ook niet naar de breker worden afgevoerd of worden vermengd met ander steenachtig materiaal.

Voor meer informatie over het omgaan met en herkennen van zinkassen en andere restanten van steenkoolverbranding verwijzen we graag naar de website van OVAM.

2. Asbesthoudend productieafval in de regio rond Kapelle-op-den-Bos en Willebroek:

In de ruime omgeving rond Kapelle-op-den-Bos en Willebroek werden in 19 gemeentes in de tweede helft van de 20e eeuw regelmatig asbestcementdraailingen en ander asbesthoudend productieafval in de fundering of als aanvul-, ophogings- of verhardingsmateriaal gebruikt bij de aanleg  van opritten, paadjes, bermen, veldwegen, nutsleidingentracés,…

Voor meer informatie over de programma-aanpak van asbesthoudend productieafval en asbestcementdraailingen verwijzen we graag naar de website van OVAM.

Beide regio-gebonden risico’s en verontreinigingen worden vaak aangetroffen in funderings-lagen onder buitenverhardingen en gebouwen, houden ernstige gezondheidsrisico’s in en komen bijgevolg niet in aanmerking voor hergebruik of recyclage. Voor het milieuverantwoord hergebruik van zinkassen als bouwstof onder afgedekte zinkassenwegen bestaat er echter wel een uitzondering (zie website van OVAM). Aan bovenstaande regio-gebonden risico’s dient dan ook de nodige aandacht aan te worden besteed tijdens het voorbereidend (historisch) onderzoek en de uitvoering van het veldwerk. Steenpuin dat verontreinigd is met zinkassen en/of asbest dient als ‘Gevaarlijk’ te worden opgenomen in het SOP en digitaal portaal. Bij twijfel wordt aangeraden om contact op te nemen met Tracimat