25 mrt 2021

Aandachtspunten bij het opstellen van sloopopvolgingsplannen (deel 3)

Op basis van meer dan 5300 conform verklaarde sloopopvolgingsplannen en vragen die Tracimat hieromtrent kreeg, vragen wij de nodige aandacht te besteden aan onderstaand punt bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan.

Asbesthoudende vloerbekleding: verwijderingsmethode en 3-delige code

Bij de verwijdering van asbesthoudende vloerbekledingen (bijv. vinyl met zwarte lijm als onderlaag) is de meest aangewezen methode om de vloerbekleding + lijm afzonderlijk te verwijderen zonder de onderliggende chape op te breken (bijv. d.m.v. aftrekken, schuren,…). Deze verwijderingsmethode dient in een hermetische zone te gebeuren en de toepassing krijgt worst-case de 3-delige code 142 toegekend.

Indien asbestkarton (losgebonden toepassing) onder de vloerbekleding + lijm aanwezig zou zijn, dan dient de 3-delige code 342 toegekend te worden.

Indien de deskundige tijdens de inventarisatie oordeelt dat de vloerbekleding + lijm via eenvoudige handelingen verwijderd kan worden, d.w.z. indien de vloerbekleding als één geheel tezamen met de onderliggende chape verwijderd wordt (bijv. d.m.v. uitschieten,…), dan kan de 3-delige code 121 toegekend worden. In dat geval vragen wij aan de deskundige op beide 3-delige codes 121/142 op te nemen in het rapport. In het digitaal portaal dient u wel nog steeds de hoogst toegekende code in te geven.