2 jan 2020

De overgangsperiode wordt verlengd

De overgangsperiode die zou aflopen op 31/12/2019 wordt verlengd met een periode van 2 jaar. Deze overgangsmaatregel houdt in dat een verwerkingstoelating kan worden aangevraagd op basis van een destructieve asbestinventaris. Het gaat om die werven waarvoor bij de omgevingsvergunningsaanvraag volgens VLAREMA artikel 4.3.3. geen sloopopvolgingsplan dient te worden toegevoegd.

Welke werven vallen onder de overgangsperiode?

Het gaat om de sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken die onder één van de volgende situaties vallen:

  • Eengezinswoningen
  • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 1000m³
  • In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van minder dan 5000m³
  • Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken aan gebouwen

Dit geldt ook voor de Brusselse en Waalse werven. Voor de Brusselse werven dient Tracimat de destructieve asbestinventaris niet conform te verklaren. Deze dossiers worden immers nauwgezet opgevolgd door Leefmilieu Brussel.

Voor deze werven kon de sloper tot heden een verwerkingstoelating bekomen op basis van een conformverklaarde asbestinventaris. Deze werkwijze zal dankzij de verlenging van de overgangsperiode nog 2 jaar langer mogelijk blijven.

Wat is de werkwijze voor hoofdzakelijk residentiële gebouwen met een bouwvolume tussen 1000 m³ en 5000 m³ gedurende de overgangsperiode?

Tot het einde van de overgangsperiode volstaat een destructieve asbestinventaris ook voor hoofdzakelijk residentiële gebouwen met een bouwvolume tussen 1000 m³ en 5000 m³. Om dit vlot te laten verlopen dienen deze dossiers in het digitaal portaal onder de vereenvoudigde procedure te worden ingegeven. Bovendien kost de conformverklaring voor een asbestinventaris op die manier steeds 100 euro.

Bestaande verwerkingstoelatingen onder de overgangsperiode die vervielen op 31/12/2019

Beschik je over een verwerkingstoelating onder de overgangsperiode die verviel op 31/12/2019 en wens je na die datum het puin nog te laten breken als LMRP? Neem dan contact op met Tracimat en dan kijken we samen naar een werkbare oplossing.