26 mei 2021

Opleiding Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur (nieuwe deskundigen) + aanvullende opleiding asbest ikv 'gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie’ (bestaande deskundigen)

Info voor nieuwe deskundigen

De verplichte opleiding om als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur te kunnen werken wordt afgestemd op de toekomstige wettelijke erkenning voor asbestdeskundigen.

In de loop van 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Dit betekent dat een semi-destructieve asbestinventaris dient te worden opgemaakt alvorens een overdracht kan plaatsvinden. Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren.

Om sloopopvolgingsplannen te mogen maken conform Vlarema art. 4.3.3 zal men ook minstens gecertificeerd asbestdeskundige moeten zijn. Om die reden zal in de toekomstige opleidingen voor Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur een uitgebreide module rond asbest worden opgenomen die is afgestemd op de basiskennis asbest die vereist is door de OVAM in het kader van het asbestattest.

Kandidaat asbestdeskundigen zullen bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instellingen de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een eindexamen van de OVAM.

Om gecertificeerd asbestdeskundige te worden, en dus ook om in de toekomst te kunnen werken als Tracimatdeskundige, zal naast het beschikken over de basiskennis asbest, ook een verplichte opleiding met praktijkgedeelte moeten worden gevolgd bij een erkende certificatie-instelling en zal men moeten slagen in een eindexamen van de OVAM. De verplichte opleiding omvat onder meer de uitvoering van een asbestinventarisatie conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webtoepassing van de OVAM.

Na het volgen van de opleiding om als Tracimatdeskundige bouwwerken en infrastructuur sloopopvolgingsplannen te kunnen opmaken, zal u over nodige basiskennis asbest beschikken die vereist is om te mogen starten aan deze verplichte opleiding.

Dit betekent dat de eerdere 2-daagse opleiding Tracimatdeskundige wordt uitgebreid naar een 4-daagse opleiding. De opleiding zal in de verschillende provincies georganiseerd worden. Voor meer info over de opleidingsdata, het programma en de prijzen - raadpleeg regelmatig onze Agenda

Info voor bestaande deskundigen

Ook onze bestaande Tracimatdeskundigen kunnen een bijscholing volgen die hen voorbereidt op de verplichte opleiding asbestdeskundige en op het examen van de OVAM waarin de basiskennis asbest zal worden getoetst. De opleiding basiskennis asbest zal worden gegeven door docenten met meer dan 20 jaar ervaring op het vlak van asbestinventarisatie en asbestsanering.

Hiervoor wordt in samenwerking met het opleidingscentrum Tecnobouw een vrijblijvende 2-daagse opleiding georganiseerd op verschillende locaties en tijdstippen. Voor meer info over het programma, locatie en prijzen verwijzen we graag naar de website van Tecnobouw. De opleidingsdata kunt u binnenkort ook raadplegen in onze Agenda.