15 okt 2020

Organisatie en planning controlebezoeken

Het controlebezoek is verplicht voor sloopwerven die vallen onder de categorie “uitgebreide procedure gebouwen”. De “uitgebreide procedure gebouwen” dient gevolgd te worden voor te slopen gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³. Het controlebezoek wordt uitgevoerd door een Tracimat deskundige ‘gebouwen- en infrastructuur’ tijdens of vlak na de asbestverwijdering, voorafgaand aan de verdere structurele sloop.

Het is belangrijk om met de verschillende betrokken actoren duidelijke afspraken te maken over de timing en de organisatie van het controlebezoek:

1. Wie stelt de Tracimat deskundige aan die het controlebezoek zal uitvoeren?

Het is aangewezen dat de bouwheer de deskundige aanstelt. Zo niet dient hij dit uitdrukkelijk op te nemen in het bestek, om discussies en vertragingen in uitvoering te vermijden. In dat geval zal bvb. de hoofdaannemer of de sloper de deskundige aanstellen en de coördinatie voor dit controlebezoek voor zijn rekening nemen.

2. Timing – planning van het controlebezoek?

Het sloopbedrijf is vaak het best geplaatst om de Tracimat deskundige op de hoogte te houden van het verloop van de asbestverwijdering. Via het digitaal portaal geeft hij aan (bij de “start der werken”) welke deskundige werd aangesteld om het controlebezoek uit te voeren. De deskundige ontvangt hierop een melding per e-mail zodat tijdig de nodige afspraken kunnen worden gemaakt.

Opgelet : zonder een goedgekeurd controlebezoek kan u geen verwerkingstoelatingen of sloopattest aanvragen bij Tracimat.

Heeft u nog vragen omtrent de organisatie van controlebezoeken? Neem gerust contact met ons op via info@tracimat.be.