24 aug 2021

Puin van branden, ongekende of verdachte oorsprong

Volgens het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten (ER) kunnen puinstromen afkomstig van sloopwerven bij een breker/verwerkingsinstallatie geaccepteerd worden als puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) of puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP).

Daarnaast worden in het ER (p. 19/89) ook verschillende puinstromen onderscheiden die per herkomst als aparte batch verwerkt moeten worden zoals:

  • Puin van ongekende of verdachte oorsprong;
  • Puin van branden;
  • Puin van saneringen;
  • Puin van verplichte, gedwongen afvoer;
  • Puin van landfill mining

Steenachtige materialen die onder één van bovenstaande categorieën vallen dienen als aparte stroom te worden afgevoerd naar de breker. Deze mogen niet vermengd worden met LMRP of HMRP puinstromen.

Het is daarom belangrijk dat een Tracimat deskundige deze stromen tijdens het terreinbezoek afzonderlijk en zorgvuldig inventariseert. In het sloopopvolgingsplan en digitaal portaal dienen deze materialen opgenomen te worden onder de rubriek ‘Potentieel verontreinigd steenpuin’ met bijkomende informatie over de oorsprong van het materiaal (bijv. brand, sanering,…).

Voor deze steenachtige materialen levert Tracimat geen verwerkingstoelating af. Bij de opmaak van de conformverklaring zal Tracimat aangepaste uitvoeringsbepalingen en aandachtspunten m.b.t. deze sloopmaterialen opnemen.