20 aug 2019

Tracimat portaal op maat van uw behoeftes

Via de aansluiting bij Tracimat vzw krijgt u toegang tot ons online portaal. Het Tracimat portaal biedt elke actor alle nodige functionaliteiten, aangepast aan zijn rol binnen het traceerbaarheidssysteem van Tracimat.

Een overzicht van de verschillende portalen per actor:

1. Bouwheer/opdrachtgever 

De opdrachtgever van sloopwerken staat in voor de (vrijwillige of verplichte ) opmaak van het sloopopvolgingsplan. Dit SOP dient vervolgens conform verklaard te worden door Tracimat.

Via het portaal kan de bouwheer:

 • De aanvraag voor de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan bij Tracimat indienen
 • De conformverklaring raadplegen en downloaden
 • De status van elk individueel project opvolgen
 • Het controleverslag van de deskundige, alsook het finale sloopattest, raadplegen en downloaden
 • Het overzicht van de facturen en hun status raadplegen

De bouwheer kan meerdere gebruikers aanmaken, zodat deze de projecten ook kunnen opvolgen en beheren. Om als bouwheer toegang te hebben tot het dossier via het digitaal portaal, is het belangrijk dat de deskundige van het sloopopvolgingsplan bij ingave van het dossier in het digitaal loket de bouwheer selecteert.

2. Deskundige sloopopvolgingsplan en sloopopvolging 

De deskundige staat in voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan. Tijdens de sloopwerken is hij soms ook gelast met de opvolging van de sloopwerkzaamheden en de opmaak van het controleverslag.

Via het portaal kan de deskundige :

 • Het sloopopvolgingsplan ingeven en de conformverklaring er voor aanvragen
 • De bevindingen van het controlebezoek aan Tracimat overmaken en, ten laatste bij de aanvraag van het sloopattest, het controleverslag ingeven
 • Het sloopattest aanvragen (in opdracht van de sloper)
 • Via de dossierfiche van zijn projecten de status van elk individueel project opvolgen en alle documenten raadplegen (conformverklaring, samenvattende documenten (sloopinventaris, afvalstoffenregister), het controleverslag en het sloopattest)
 • Het overzicht van de facturen en hun status raadplegen

Men kan meerdere gebruikers aanmaken, zodat de individuele deskundigen binnen het bedrijf de bovenstaande functionaliteiten ter beschikking hebben. Bovendien kan een administratief beheerder worden aangeduid, die vervolgens kan instaan voor het globale beheer van de projecten, zonder echter over de mogelijkheid te beschikken om sloopopvolgingsplannen en controleverslagen in te geven.

3. Sloopbedrijf 

Het sloopbedrijf staat in voor de selectieve sloop en de gescheiden afvoer van de verschillende sloopmaterialen. Om het puin af te kunnen voeren met een verwerkingstoelating (LMRP) dient hij de nodige bewijzen te leveren ivm de selectieve verwijdering, met de nadruk op de gevaarlijke afvalstoffen. Op het einde van de sloopwerken kan hij een sloopattest aanvragen – of in zijn opdracht dit laten aanvragen door de deskundige sloopopvolging – ter staving van de goede uitvoering.

Via het portaal kan de sloopverantwoordelijke:

 • Het sloopopvolgingsplan, de bijhorende conformverklaring en de samenvattende documenten raadplegen en downloaden
 • De start van de sloopwerken voor een welbepaald project melden
 • De verwerkingstoelating(en) aanvragen voor de afvoer van het puin naar de breker en deze desgevallend actualiseren bij vaststelling van een meer- of minhoeveelheid
 • Het sloopattest aanvragen op het einde van de werken
 • Via de dossierfiche de verschillende documenten raadplegen en downloaden (conformverklaring, samenvattende documenten (sloopinventaris, afvalstoffenregister), de verwerkingstoelating(en), het controleverslag en het sloopattest)
 • Alle facturen raadplegen

Het sloopbedrijf kan meerdere gebruikers aanmaken, zodat deze de projecten ook kunnen opvolgen en beheren.

Binnenkort zal de mogelijkheid aangeboden worden om verschillende attesten voor afvoer via het digitaal portaal te uploaden, zodat deze kunnen worden geraadpleegd door de deskundige sloopopvolging. Dit is vooral handig in het kader van de indiening van het controleverslag en de aanvraag van het sloopattest, door de deskundige sloopopvolging.

4. Breker 

De breker kan het puin dat vergezeld is van een verwerkingstoelating van Tracimat accepteren als LMRP. Via het portaal kan hij deze documenten gaan raadplegen. Tevens kan hij de ontvangstbevestiging ingeven, van zodra de sloper de verwerkingstoelating heeft afgesloten.

Via het portaal kan de breker:

 • De verwerkingstoelating raadplegen
 • De ontvangen hoeveelheden doorgeven (via de zogenaamde ontvangstbevestiging)
 • Extra breekinstallaties aanmelden of bestaande breekinstallaties deactiveren

De breker kan verschillende gebruikers aanmelden, die op hun beurt toegang hebben tot de verschillende documenten.