24 okt 2018

Tracimat staat voor u klaar!

Het is zover: op 24 augustus treedt het nieuwe eenheidsreglement voor de brekers in werking. Vanaf die datum zal de breker een onderscheid maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Voor HMRP puin dient de breker extra controles uit te voeren, hetgeen zich vertaalt in een hogere kostprijs. LMRP puin is onder andere afkomstig van selectieve sloopactiviteiten waarvan de herkomst gegarandeerd is.

Tracimat zal het selectieve sloopproces attesteren en via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Tracimat ontwikkelde daartoe een aantal essentiële instrumenten:

  •  Een performante online-toepassing, op maat van elke actor betrokken bij de sloopactiviteiten;
  •  Een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem, startend vanaf de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan tot de uiteindelijk aflevering van het sloopattest;
  •  Een gedreven team dat u met raad en daad bijstaat in alle fases van uw project.