25 mrt 2021

Uniforme materialenlijst voor alle procedures en toevoeging nieuwe materialen

Tracimat voerde afgelopen najaar een evaluatie uit naar aanleiding van 2 jaar praktijkervaring. Om een verdere standaardisatie van de sloopopvolgingsplannen te verwezenlijken, hebben wij ervoor gekozen om beide lijsten samen te voegen en vanaf heden één uniforme materialenlijst te hanteren voor alle procedures, d.w.z. vereenvoudigde, uitgebreide en infrastructuur procedure.

Voor volgende materialen werd de EURAL code ook aangepast: slakken en assen (gevaarlijk en kalkzandsteen).

Het uniform maken van de materialenlijst heeft hoofdzakelijk gevolgen voor de procedure Infrastructuurwerken omwille van de toevoeging van materialen die reeds opgenomen waren in de materialenlijst voor de vereenvoudigde en uitgebreide procedure gebouwen, maar niet in de materialenlijst voor infrastructuur. Op deze manier kan de deskundige Infrastructuurwerken materialen nauwkeuriger classificeren en wordt het indelen van een materiaal onder een categorie ‘Andere’ zo veel mogelijk vermeden.

Voor de vereenvoudigde en uitgebreide procedure blijven de wijzigingen beperkt tot de toevoeging van 2 materialen die reeds opgenomen waren in de materialenlijst voor de Infrastructuurprocedure:

 • Teerhoudend asfalt granulaatcement (TAGC) 17 03 01
 • Baksteen: baksteenpuin 17 01 02

Naast het samenvoegen van de materialenlijsten worden er ook een aantal nieuwe materialen toegevoegd aan de uniforme materialenlijst. We zetten de wijzigingen voor u per categorie op een rijtje:

 • Andere niet-gevaarlijke materialen::
  • Slakken en assen 10
  • Vloerbedekking: vinyl 17 02 03
 • Asbesthoudende afvalstoffen:
  • Asbest – Andere 17 06 05*
 • Steenachtige materialen:
  • Gewapend beton 17 01 01
  • Potentieel verontreinigd steenpuin met grond 17 01
  • Fundering – Niet gekend

De uniforme materialenlijst vindt u op onze website onder Kenniscentrum > Vakinformatie > Sloopopvolgingsplan.

Gelieve vanaf heden deze materialenlijst te raadplegen en te gebruiken bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan vereenvoudigde, uitgebreide of infrastructuur procedure.

De materialenlijst is een levend document waar op basis van nieuwe inzichten wijzigingen kunnen worden op aangebracht. Zo wordt momenteel bekeken of vaak voorkomende bouwelementen van samengestelde niet-scheidbare materialen kunnen worden toegevoegd aan de lijst.