26 feb 2021

Verklaring tijdelijke opslag (niet-steenachtige fractie)

Niet alle materialen, gevaarlijk en niet-gevaarlijk, zijn in zulke hoeveelheden aanwezig dat een volledige container kan worden gevuld. Denk bijvoorbeeld aan bv TL-lampen en -armaturen. In sommige gevallen worden deze eerst verzameld en tijdelijk opgeslagen bij de aannemer/sloper om later naar de correcte verwerker/inzamelaar te worden vervoerd. Voor deze materialen zijn er aan het einde van de sloop dan geen afgiftebonnen voor handen.

Om ook deze materialen terug te kunnen koppelen voorziet Tracimat een document ‘Verklaring tijdelijke opslag gevaarlijke en niet-gevaarlijke materialen’.

De sloper dient in dit document te verklaren en aan te geven waar hij deze materialen tijdelijk zal stockeren en wat de uiteindelijke bestemming (verwerker/inzamelaar) zal zijn voor deze materialen. In dit document dient ook duidelijk vermeld te worden dat het om een tijdelijke stockage op depot gaat.Voor sloopwerven die behoren tot het type 'uitgebreide procedure bouwwerken' kan de sloper deze verklaring mee overmaken met de andere afgiftebonnen aan de deskundige, die alle info opneemt in het finaal controleverslag.

Bij werven die behoren tot het type 'vereenvoudigde procedure' of 'infrastructuur' dient de sloper deze verklaring, samen met de afgiftebonnen, op te laden in het portaal bij ‘upload documenten’. Tracimat kan steekproefsgewijs de correcte afvoer van deze materialen controleren door de afvoerbewijzen naar een erkend verwerker op te vragen bij de sloper, over de verschillende werven heen.