16 okt 2017

Wanneer treedt het nieuwe acceptatiebeleid LMRP vs HMRP in werking?

Wanneer treedt het nieuwe beleid in werking?

Het nieuwe acceptatiebeleid, waarbij de breker een onderscheid dient te maken tussen laag- en hoogmilieurisicoprofiel puin, zal in werking treden op 24/08/2018. Dit is exact 1 jaar nadat Tracimat erkend is als sloopbeheerorganisatie. Deze overgangsperiode van 1 jaar is opgenomen onder artikel 7.6.1.1 van de gewijzigde bijlage van het ministrieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten.

Hoe verschilt de acceptatie van HMRP t.o.v. deze van LMRP?

Bij laagmilieurisico puin is de herkomst van het puin gewaarborgd en is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoogmilieurisico puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel.

Puin met een laag milieurisicoprofiel kan in een continu proces verwerkt worden en de controle op de milieuhygiënische kwaliteit kan beperkt worden tot enkele kritische parameters. Bij hoogmilieurisico puin daarentegen is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. De gerecycleerde granulaten van HMRP-stromen moeten per 1000 m³ uitgekeurd worden. De volledige parameterlijst van het Vlarema (art. 4.3.2.1) moet hierbij gecontroleerd worden.

Welke stromen kunnen als laag milieurisicoprofiel aanvaard worden?

De afvalstromen die door de breker als LMRP puin aanvaard en verwerkt mogen worden – wat bijgevolg op een efficiëntere wijze zal gebeuren dan HMRP puin – zijn vastgelegd in het Eenheidsreglement voor de gerecycleerde granulaten. Hieruit is duidelijk dat puin, afkomstig van infrastructuurwerken en van sloop-, ontmanteling- of renovatiewerken van gebouwen, rechtstreeks naar de breker als laagmilieurisico-profiel kan worden afgevoerd of terplaatse worden gebroken indien het Tracimat-traject wordt gevolgd.

Wat betekent het nieuwe acceptatiebeleid voor toekomstige sloopprojecten?

Indien ter hoogte van een bouwproject bouw- en sloopafval zal vrijkomen na 23/08/2018 met de intentie om het steenpuin als laagmilieurisicoprofiel puin af te voeren naar een breekinstallatie (on- of off-site), dan dient hiervoor een sloopopvolgingsplan worden opgemaakt. Enkel met een conformverklaard sloopopvolgingsplan kan ingestapt worden in het verdere Tracimat-traject. Wij raden aan tijdig de nodige acties hiertoe te ondernemen om vertragingen bij de start van het project te vermijden.