Loading...
/NIEUWS

NIEUWS

De overgangsperiode is verlengd

02-01-2020|

De overgangsperiode die zou aflopen op 31/12/2019 wordt verlengd met een periode van 2 jaar. Deze overgangsmaatregel houdt in dat een verwerkingstoelating kan worden aangevraagd op basis van een destructieve asbestinventaris.

Gewijzigde standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie

14-10-2019|

Recent werd de standaardprocedure rond de traceerbaarheid voor sloopmateriaal gewijzigd. U vindt de volledige versie terug op onze website. Tracimat lijst alvast de belangrijkste wijzigen voor u op.

Gewijzigde standaardprocedures opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag

14-10-2019|

Op basis van de ervaring van de intussen meer dan 2000 conformverklaarde sloopopvolgingsplannen werd de standaardprocedure voor opmaak van sloopopvolgingsplan en controleverslag aangepast. Deze aanpassing is gebeurd in nauw overleg met de sector. Tracimat lijst de belangrijkste wijzigingen voor u op.

Schade aan het milieu of schade door asbest, een nachtmerrie voor elk bedrijf

14-10-2019|

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt. Golfplaten en dakleien zijn natuurlijk het meest gekend, maar ook in afvoergoten, mastiek, muur- en vloerbekleding, isolatie, marmerimitatie, tegellijm, enz. kan asbest aanwezig zijn. Laat u daarom als bouwbedrijf verzekeren tegen de mogelijke schade aan het milieu of schade door asbest.

Seminarie “Predemolition audit for circular economy” op 19 november 2019 in de kantoren van de Confederatie Bouw in Brussel.

07-10-2019|

Het Europese PARADE project - Best practices for Predemolition Audits ensuring high quality Raw materials –heeft als doel het beheer van bouw- en sloopafval te verbeteren, onnodig afval te voorkomen en duurzaam hergebruik en recyclage te maximaliseren. In dit kader wordt een internationaal seminarie georganiseerd “Predemolition audit for circular economy” in de kantoren van de Confederatie Bouw. Deze zal doorgaan op 19 november 2019, te Brussel.

Extra datum – opleiding controlebezoek/verslag

20-08-2019|

Op 27 september organiseert Tracimat in samenwerking met ORI een extra sessie ivm het controlebezoek en de opmaak van het controleverslag. Deze bijkomende sessie is gericht naar de deskundigen die de opleiding in juni niet hebben kunnen bijwonen. Deze opleiding is verplicht voor alle Tracimat deskundigen Bouwwerken/infrastructuur

Tracimat portaal op maat van uw behoeftes

20-08-2019|

Via de aansluiting bij Tracimat vzw krijgt u toegang tot ons online portaal. Het Tracimat Portaal biedt elke actor alle nodige functionaliteiten, aangepast aan zijn rol binnen het traceerbaarheidssysteem van Tracimat. We geven u een overzicht van de verschillende portalen per actor.

Checklist controlebezoek

20-08-2019|

De nieuwe versie van de checklist voor het controlebezoek is nu beschikbaar. Dankzij de waardevolle feedback van de deskundigen en andere betrokkenen uit de sector heeft Tracimat de checklist geactualiseerd

Verwerkingstoelatingen voor kleine projecten goedkoper vanaf 01/09

20-08-2019|

Vanaf 1 september 2019 zijn onze nieuwe tarieven voor verwerkingstoelatingen van toepassing. Deze tarieven worden verder gedifferentieerd, waardoor voor de kleinere gebouwen (van 1000 tot 2000 m³) of infrastructuurprojecten (tot 10000 ton) de aanvraag van een verwerkingstoelating goedkoper wordt.

De overgangsperiode loopt af op 24 augustus, wat nu?

20-08-2019|

Om de sloopbedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan het nieuwe sloopbeheersysteem, werd vorig jaar een overgangsregeling ingevoerd. Op 24 augustus 2019 loopt deze overgangsperiode ten einde en is de volledige traceerbaarheidsprocedure van toepassing.

Einde overgangsperiode op 24 augustus 2019

17-05-2019|

Op 24/08/2019 loopt de overgangsperiode voor de traceerbaarheid van sloopmaterialen ten einde. Vanaf die datum moet de volledige traceerbaarheidsprocedure, inclusief de sloopopvolging, worden doorlopen om een verwerkingstoelating van TRACIMAT te bekomen – een voorwaarde om het puin als laag milieurisico-profiel af te leveren bij de breker.

Tracimat op het World Resource Forum in Antwerpen – 26 februari

19-02-2019|

Op 26 februari organiseert Tracimat een workshop op het World Resources Forum in Antwerpen, met als titel The importance of quality assurance and data in closing the construction & demolition waste (C&DW) loop. Deze interactieve workshop staat in het teken van het vertrouwen van de gebruiker van gerecycleerde materialen als essentiële trigger van de circulaire economie.