Loading...
/NIEUWS

NIEUWS

Praktische gevolgen van de verlengde overgangsperiode

18-02-2019|

Naar aanleiding van deze verlenging past Tracimat de geldigheidsdata van de verwerkingstoelatingen aan naar 24/08/2019. De aangepaste VWT’s zijn sinds kort beschikbaar op het digitaal portaal. De verlenging is geldig voor de sloop of opbraak van de volgende concrete situaties: ....

Richtlijnen voor de opmaak van sloopopvolgingsplannen

07-01-2019|

Tracimat heeft sinds de opstart al meer dan 700 sloopopvolgingsplannen behandeld. Op basis van de opgedane ervaring hebben we een aantal richtlijnen uitgewerkt. Een aantal van deze richtlijnen zijn essentieel om een conformverklaring te bekomen.

Infosessies vernieuwde grondverzetsregeling i.s.m. Confederatie Bouw

21-12-2018|

De Grondbank en de Confederatie Bouw organiseren begin 2019 een reeks van infosessies over de vernieuwde grondverzetsregeling (VLAREBO hfstk XIII) die vanaf 1 april 2019 in voege treedt. Deze sessies zijn in de eerste plaats gericht naar aannemers.

De Green Deal Circulair Bouwen: iets voor jou?

20-12-2018|

Wil je als organisatie, actief in de bouwsector iets leren over circulair bouwen? Heb je een bouwproject waarin je wilt experimenteren op circulariteit, wil je leren van anderen en je eigen ervaringen delen? Mis dan deze opportuniteit niet.

Implementatie nieuwe acceptatiebeleid haalbaar dankzij overgangsmaatregelen

21-11-2018|

Implementatie nieuwe acceptatiebeleid haalbaar dankzij overgangsmaatregelen Om de verandering in het acceptatiebeleid bij de brekers, met name het onderscheid LMRP/HMRP, vlot en geleidelijk te laten verlopen werden er een aantal overgangsmaatregelen uitgewerkt. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’. Op 22 juni 2018 werden deze officieel goedgekeurd door de minister van leefmilieu, een 2e versie werd officieel goedgekeurd op 1 oktober 2018.

Vlarebo en Vlarema principeel goedgekeurd

24-08-2018|

Tijdens de ministerraad van 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering het VLAREBO-besluit, het besluit over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het besluit met bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM II), het Milieuhandhavingsbesluit en het besluit met het Vlaams reglement over erkenningen rond leefmilieu (VLAREL), principeel goedgekeurd.

Grondbank vzw start met de aflevering van LMRP verklaringen voor afgezeefde stenen

24-08-2018|

Vanaf 22 augustus kunnen grondwerkers en tussentijdse opslagplaatsen  (TOP’s) een LMRP verklaring aanvragen bij Grondbank om afgezeefde stenen (uit uitgegraven bodem) als LMRP bij een breekinstallatie af te leveren.

Tracimat staat voor u klaar!

24-08-2018|

Het is zover: op 24 augustus treedt het nieuwe eenheidsreglement voor de brekers in werking. Vanaf die datum zal de breker een onderscheid maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Voor HMRP puin dient de breker extra controles uit te voeren, hetgeen zich vertaalt in een hogere kostprijs. LMRP puin is onder andere afkomstig van selectieve sloopactiviteiten waarvan de herkomst gegarandeerd is.

Aanvraag verwerkingstoelating type A tijdens de overgangsperiode

14-08-2018|

Om het acceptatiebeleid en het onderscheid LMRP/HMRP vlot en geleidelijk te laten verlopen werden recent een aantal overgangsmaatregelen gepubliceerd. Deze maken onderdeel uit van de ‘Standaardprocedure traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie’.

Het nieuwe sloopbeheersysteem treedt straks in werking!

26-06-2018|

Op 24 augustus 2018 is het zover: het nieuwe acceptatiebeleid voor brekers treedt in voege. Dit betekent dat brekers vanaf die datum een onderscheid moeten maken tussen puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) en puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP). 

4 tips voor de opmaak van uw sloopopvolgingsplan

09-05-2018|

Tracimat werkte 3 templates uit voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan (SOP),  elk afgestemd op één van de 3 specifieke deelprocedures zoals voorzien in de standaardprocedure.

Vlarema 6 van kracht sinds 5 maart 2018

16-03-2018|

Sinds 5 maart 2018 is het nieuwe VLAREMA 6 van kracht. Dit heeft een belangrijke impact op de sloop/opbraak van gebouwen en infrastructuur en de verwerking van de sloopmaterialen.