Onze diensten

Iedereen die betrokken is bij sloop- en afbraakwerken kan bij Tracimat terecht: bouwheren, deskundigen en studiebureaus, aannemers en vergunde inrichtingen voor de productie van gerecycleerde granulaten (kortweg de brekers genoemd).

U kan bij ons terecht voor de conformverklaring van sloopopvolgingsplannen en voor de aflevering van verwerkingstoelatingen en sloopattesten. Al deze taken verlopen via ons digitaal platform. Daarnaast biedt Tracimat vzw ondersteuning en advies aan iedereen die bij de sloop- en afbraakwerken betrokken is.