Conformverklaring van een sloopopvolgingsplan aanvragen

Voorafgaand aan de sloopwerken stelt de Tracimatdeskundige een sloopopvolgingsplan op. Vervolgens wordt dit conform verklaard door Tracimat.

Waarom een conformverklaring ?

De conformverklaring bevestigt dat het sloopopvolgingsplan correct werd opgesteld en dat de Tracimatdeskundige het onderzoek grondig heeft uitgevoerd, conform de wettelijke vereisten en de standaardprocedures.

De conformverklaring geeft meer garanties dat het sloopopvolgingsplan een correct beeld geeft van de materialen, gevaarlijke en storende stoffen die zullen vrijkomen bij de sloopwerkzaamheden. Een betrouwbare inventarisatie van de sloopmaterialen voorkomt onaangename verrassingen en meerkosten tijdens de uitvoering.

Wat doet Tracimat voor u?

Tracimat kijkt het sloopopvolgingsplan na op de volgende punten:

  • Volledigheid
  • Uitgevoerde onderzoeksverrichtingen, analyses en interpretaties
  • Indeling van de materialen
  • Correcte inventarisatie en classificatie van de asbesttoepassingen en advies naar de correcte verwijdering ervan

Indien het sloopopvolgingsplan alle nodige gegevens bevat, levert Tracimat een conformverklaring af.

Hoe vraag ik een conformverklaring aan?

Na aanmelding via ons digitaal portaal kan u een sloopopvolgingsplan indienen. Hiervoor dient u via de tab “sloopopvolging” alle aangegeven stappen te doorlopen. Per dossier wordt een uniek dossiernummer gemaakt via welke u steeds de nodige informatie kan terugvinden. De conformverklaring zal dit uniek nummer ook vertonen. Dit nummer zal de sloper ook nodig hebben om zijn deel van het traject te kunnen voltooien.

Bij het indienen van het sloopopvolgingsplan vragen we o.a enkele administratieve gegevens, de totaalhoeveelheden van de geïnventariseerde materialen en het door de deskundige opgesteld PDF document in het portaal in te geven. Deze informatie is de basis voor al de verdere stappen van het traceerbaarheidssysteem.

Voor het PDF rapport voorziet Tracimat vooropgestelde templates die voldoen aan de huidige wetgeving.

Na het indienen van alle gevraagde informatie heeft Tracimat 30 werkdagen de tijd om het sloopopvolgingsplan te beoordelen.

Ga naar digitaal portaal

FAQ

1. Ben ik verplicht om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat ?

Momenteel is er geen verplichting om een conformverklaring aan te vragen bij Tracimat.

Opdat het als puin als laag-milieurisicoprofiel (LMRP) bij de breker kan worden aanvaard, heeft u echter wel een conform verklaard sloopopvolgingsplan nodig. Puin afkomstig van sloopwerven kan immers enkel als LMRP worden aanvaard bij de breker, indien de traceerbaarheidsprocedure wordt gevolgd. Bij grotere volumes puin levert dit meestal ook een financieel voordeel op.

2. Hoe dien ik als bouwheer een sloopopvolgingsplan in bij Tracimat om een conformverklaring te verkrijgen?

Om een werf via Tracimat te laten verlopen, dient u als bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle materialen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

De bij Tracimat aangesloten deskundige dient het sloopopvolgingsplan in bij Tracimat via het digitaal portaal.

Tracimat vzw kijkt vervolgens het sloopopvolgingsplan na op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Als het sloopopvolgingsplan voldoet aan de gestelde eisen, levert Tracimat vzw een conformverklaring af. De conformverklaring vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

3. Hoe dien ik als Tracimatdeskundige een sloopopvolgingsplan in om een conformverklaring te verkrijgen?

Na aanmelding via ons digitaal portaal kan u een sloopopvolgingsplan indienen. Hiervoor dient u via de tab “sloopopvolging” alle aangegeven stappen te doorlopen. Per dossier wordt een uniek dossiernummer gemaakt via welke u steeds de nodige informatie kan terugvinden. De conformverklaring zal dit uniek nummer ook vertonen. Dit nummer zal de sloper ook nodig hebben om zijn deel van het traject te kunnen voltooien.

Bij het indienen van het sloopopvolgingsplan vragen we o.a enkele administratieve gegevens, de totaalhoeveelheden van de geïnventariseerde materialen en het door de deskundige opgesteld PDF document in het portaal in te geven. Deze informatie is de basis voor al de verdere stappen in het traceerbaarheidssysteem.

Voor het PDF rapport voorziet Tracimat vooropgestelde templates die voldoen aan de huidige wetgeving.

Na het indienen van alle gevraagde informatie heeft Tracimat 30 werkdagen de tijd om het sloopopvolgingsplan te beoordelen.