Afronden sloopwerf en aanvragen sloopattest

Van zodra al het puin is afgevoerd, meldt het sloopbedrijf dit via ons digitaal portaal. Dit kan gedaan worden door de afgeleverde verwerkingstoelatingen af te sluiten. Indien een bepaalde VWT niet werd gebruikt (omdat niet naar deze breker werd afgevoerd), dient deze geannuleerd te worden. Nadat alle verwerkingstoelatingen werden afgesloten, bevestigt het sloopbedrijf het einde van de werf.

Alvorens een sloopattest te kunnen aanvragen, dient de breker die het puin heeft ontvangen de finaal ontvangen hoeveelheden in ons digitaal portaal in te geven.
De deskundige verzamelt alle afgiftebewijzen van de gevaarlijke afvalstoffen en uploadt deze op in het portaal.

Indien de uitgebreide procedure van toepassing is dient de deskundige of de aannemer tevens aan te geven wat de bestemming is van de andere materialen die zijn vrijgekomen tijdens de sloop. De deskundige maakt in dit geval ook een eindcontroleverslag.

Als al deze stappen zijn doorlopen vraagt de sloper het finale sloopattest aan.

Met het sloopattest bevestigt Tracimat dat het sloopbedrijf conform de regels van selectieve sloop gewerkt heeft. Dankzij dit sloopattest kan het sloopbedrijf bij hun opdrachtgever/bouwheer aantonen dat er volgens de regels van de kunst werd gewerkt.

We verwijzen graag naar onze handleiding voor de aanvraag van een verwerkingstoelating en sloopattest waarin alle te volgen stappen worden toegelicht.

Hoe ga ik te werk? (breker & sloopbedrijf)

1. Als breker (bevestigen ontvangen volumes)

 • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
 • Selecteer in uw lijst van ‘terug te koppelen VWT's’ de juiste werf
 • Klik op het pijltje naast de VWT in kwestie en selecteer ‘Ingave ontvangstbevestiging’
 • Geef in het betreffende dossier per VWT de ontvangen hoeveelheden (LMRP/HMRP/geweigerd) in
 • Klik op ‘Indienen’

2. Als sloopbedrijf (afsluiten werf en aanvraag sloopattest)

Afsluiten werf (handleiding p. 17)

 • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
 • Selecteer in uw lijst van ‘Lopende dossiers’ de juiste werf
 • Klik op 'Einde der werken bevestigen’
 • Geef aan welke verwerkingstoelatingen:- afgesloten mogen worden (wel afvoer naar de betreffende breker)- geannuleerd mogen worden (geen afvoer naar de betreffende breker)

Aanvragen sloopattest (handleiding p. 18-23)

 • Ga naar ons digitaal portaal en log in met uw login en paswoord
 • Selecteer in uw lijst van ‘Lopende dossiers’ de juiste werf
 • Klik op ‘Acties', gevolgd door ‘Aanvraag sloopattest’
 • Vervolledig het overzicht van de bestemmingen van alle gesloopte materialen (andere dan de puinfractie)
 • In geval van infrastructuurwerven en werven waarvoor de vereenvoudigde procedure van toepassing is, dient u ook de acceptatiebonnen van de gevaarlijke materialen te uploaden
 • Bevestig door op ‘Indienen’ te klikken

Eens alle informatie is overgemaakt aan Tracimat, kunnen wij het sloopattest afleveren.