OPLEIDING DESKUNDIGEN CONTROLEBEZOEK EN -VERSLAG

De overgangsperiode voor de traceerbaarheid van sloopafval loopt ten einde op 24 augustus 2019 voor een groot aantal werven.

Om voor steenpuin van sloop- en opbraakwerken het laagmilieurisico-profiel te bekomen, dienen slopers en aannemers van infrastructuurwerken de volledige Tracimat-procedures te volgen.

Onder de uitgebreide procedure impliceert dit de tussenkomst van een deskundige sloopopvolging, tijdens of na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen, onder de vorm van een controlebezoek en de opmaak van een controleverslag.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de rol van de deskundige sloopopvolging en zijn of haar verantwoordelijkheden tijdens het controlebezoek.

Het betreft een verplichte opleiding die elke Tracimat-deskundige bouwwerken en infrastructuur dient te volgen.

Programma

  1. Korte toelichting rond de werking van Tracimat en stand van zaken
  2. Aandachtspunten en verantwoordelijkheden van de deskundige 
  3. Inhoud en opbouw van het voorlopige controleverslag (checklist) en het controleverslag
  4. Ingave van de bevindingen van het controlebezoek en -verslag via het digitaal loket

Dit programma zal tevens geïntegreerd worden in de opleiding tot deskundige bouwwerken en infrastructuur.

  • Doelgroep: bij Tracimat aangesloten deskundigen in de hoedanigheid van bouwwerken en infrastructuur
  • Geschatte duurtijd: 2u30
  • Kostprijs: 60 € (excl. BTW)

Locaties en data

Nieuwe datum volgt binnenkort.