OPLEIDING TRACIMAT DESKUNDIGE INFRASTRUCTUUR

Doelgroep

De eerste stap in de traceringsprocedure is de opmaak van een sloopopvolgingsplan door een deskundige. Een voorwaarde om als deskundige met Tracimat te kunnen werken voor infrastructuurwerken, is het doorlopen van deze opleiding.

Het sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken omvat onder andere een inventaris van de op te breken materialen. Gezien zulke werken vaak gepaard gaan met grondverzet, zal het sloopopvolgingsplan vaak in combinatie met een technisch verslag uitgevoerd worden.

De doelgroep voor deze opleiding: studiebureaus en (erkende bodemsanerings-) deskundigen die sloopopvolgingsplannen voor infrastructuurwerken willen opmaken.

Programma

De opleiding schetst enerzijds het wetgevend kader en de werking van Tracimat. Daarnaast wordt ingegaan op de traceerbaarheidsprocedure en de vereisten bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan voor infrastructuur, conform de door de minister goedgekeurde procedures. De aard van de belangrijkste materialen die kunnen voorkomen bij de opbraak van infrastructuur, gevaarlijke en niet-gevaarlijke, wordt besproken. Tenslotte wordt er ingegaan op de raakvlakken met het grondverzet.

  1. Wetgevend kader en werking Tracimat
  2. Opmaak van een sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken
  3. Identificatie en inventarisatie van materialen bij infrastructuurwerken
  4. Traceerbaarheidsprocedure voor puin
  5. Raakvlakken met grondverzet en stappenplan asbest

Locaties en data

Er wordt in het najaar een webinar georganiseerd.
.

Inschrijven?

Vrijdag 11 december 2020 van 9.30 tot 11.00 u.

Kostprijs

50 €, excl. BTW

Voor de deskundigen die reeds deelnamen aan de 2-daagse opleiding Tracimat deskundige is deelname aan deze opleiding gratis.

Meer weten?

info@tracimat.be