Waarom Tracimat - LMRP/HMRP

Tracimat vzw werd in het leven geroepen om de kwaliteit van de steenachtige fractie die vrijkomt bij bouw- en sloopwerken te verbeteren en zo de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten te verhogen.

Het ruimere doel van Tracimat is om recycleerbare en herbruikbare materialen zo zuiver mogelijk vrij te krijgen uit de sloop van gebouwen en infrastructuurwerken zodat deze maximaal kunnen worden ingezet voor recyclage. Op deze manier wil Tracimat een stuwende kracht zijn voor de circulaire bouweconomie.

Eind augustus 2018 is in dat kader een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid van kracht gegaan bij de producenten van gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement (brekers). De breker zal bij acceptatie en verwerking een onderscheid moeten maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Bij laagmilieurisico puin is de herkomst van het puin gewaarborgd en is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Dit puin kan in een continu proces verwerkt worden en de controle op de milieuhygiënische kwaliteit kan beperkt worden tot enkele kritische parameters. Bij hoogmilieurisico puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. De HMRP-stromen dienen afzonderlijk behandeld te worden en de gerecycleerde granulaten moeten per 1000 m³ uitgekeurd worden. De volledige parameterlijst van het Vlarema (art. 2.3.2.1) moet hierbij gecontroleerd worden.

Het verschil in verwerkings- en uitkeuringsprocedure ten gevolge van dit onderscheid in LMRP- en HMRP-stromen kan aanleiding geven tot een substantieel prijsverschil bij de acceptatie van HMRP-stromen ten opzichte van de acceptatie van LMRP-stromen.

De afvalstromen die door de breker als LMRP puin worden aanvaard en aldus op een efficiëntere wijze en bijgevolg goedkoper dan HMRP puin verwerkt mogen worden, zijn vastgelegd in het Eenheidsreglement voor de gerecycleerde granulaten. Onder andere puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen en puin afkomstig van infrastructuurwerken, aangeleverd met een verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie mag als laagmilieurisico-profiel puin aanvaard worden.

Tracimat zal als sloopbeheerorganisatie onder andere instaan voor het afleveren van deze benodigde documenten voor afvoer van puin naar en verwerking ervan als LMRP bij de breker, indien de verschillende stappen van haar ketenzorgsysteem conform het Materialendecreet (art. 13/1) en het Vlarema (art. 4.3.5 tot 4.3.12) correct zijn doorlopen.