Praktische gevolgen van de verlengde overgangsperiode

Als gevolg van de verlenging van de overgangsperiode heeft Tracimat de geldigheidsdata van de verwerkingstoelatingen gewijzigd naar 24/08/2019. De aangepaste verwerkingstoelatingen zijn reeds beschikbaar op het digitaal portaal. De verlenging is geldig voor de sloop of opbraak van de volgende concrete situaties:

  1. Alle niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³, alsook alle in hoofdzaak residentiële gebouwen, met een bouwvolume van meer dan 5000 m³, en dit ongeacht de ligging (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, …) of de datum waarop de vergunning werd aangevraagd
  2. Alle infrastructuurwerken met een puinvolume van meer dan 250 m³, ongeacht de ligging (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, …), waarvoor de vergunning werd aangevraagd na 5 juni 2018.

De meeste overgangsmaatregelingen vervallen na 24/08/2019 definitief. Vanaf die datum moet u als sloopbedrijf het volledige traceerbaarheidstraject  doorlopen indien u nog puin als laagmilieurisico-profiel (LMRP) wilt afvoeren naar een breker. Dit betekent ook dat er een sloopopvolgingsplan (SOP) opgemaakt zal moeten worden. Dit SOP moet vervolgens worden conformverklaard door Tracimat. Voor alle gevallen vermeld onder situatie nr. 1 (hierboven) is bovendien de opmaak van een controleverslag door een Tracimat-deskundige verplicht, tenminste indien er gevaarlijke stoffen werden vastgesteld. Deze verplichting tot opmaak van een controleverslag geldt trouwens voor elk gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³, brug of tunnel, indien er gevaarlijke afvalstoffen voorkomen.

Tracimat plant in mei en juni een reeks van infosessies om aannemers, bouwheren en deskundigen voor te bereiden op de werkwijze na 24/08/2019. Komen o.a. aan bod: de opmaak van een controleverslag, het controlebezoek, het gebruik van het digitaal portaal, enz… Wij houden u op de hoogte.