Schade aan het milieu of schade door asbest, een nachtmerrie voor elk bedrijf

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen verwerkt. Golfplaten en dakleien zijn natuurlijk het meest gekend, maar ook in afvoergoten, mastiek, muur- en vloerbekleding, isolatie, marmerimitatie, tegellijm, enz. kan asbest aanwezig zijn. Laat u daarom als bouwbedrijf verzekeren tegen de mogelijke schade aan het milieu of schade door asbest.

Het risico dat je als bouwbedrijf bij de uitvoering van je werkzaamheden voor schade aan het milieu of schade door vrijzetting van asbest, aansprakelijk wordt gesteld, neemt toe naarmate je als bedrijf meer in aanraking komt met asbest. Maar traditionele verzekeringen dekken nauwelijks milieuschade en al helemaal geen  asbestschade.

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft daarom samen met verzekeringsconsulent en -makelaar Marsh Environmental Practice voor de leden van de Confederatie Bouw een collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid uitgewerkt. Leden kunnen zich aansluiten sinds 1 september 2019. Meer informatie vindt u terug in de informatiebrochure.

De collectieve verzekering milieuaansprakelijkheid voor aannemers kwam ook uitgebreid in de pers: