Tips voor registratie als Tracimat deskundige

Vele bouwheren bereiden zich nu reeds voor op het nieuwe sloopbeheersysteem. De opmaak van een sloopopvolgingsplan is hierbij de eerste essentiële stap. Tracimat krijgt regelmatig de vraag naar een lijst van geschikte deskundigen die dit voor hen kunnen opmaken.

Tracimat zal binnenkort een lijst op haar website publiceren van alle aangesloten Tracimat deskundigen. Wenst u ook deze lijst vermeld te worden? Registreer u dan via ons portaal en neem even onderstaande tips door alvorens u het registratieproces aanvat.

1. Voldoet mijn verzekering aan de door Tracimat gestelde vereisten?

Tijdens het registratieproces zal u de vraag gesteld worden of u al dan niet op de collectieve milieuberoepsaansprakelijkheidsverzekering wenst aan te sluiten. Alvorens te starten met de registratie is het dan ook van belang te weten of u al dan niet beroep zal doen op de collectieve verzekering die Tracimat aanbiedt.

Indien u niet wenst aan te sluiten op de collectieve polis milieuberoepsaansprakelijkheid vragen we u om aan te tonen dat uw polis een gelijkwaardige dekking biedt: uw verzekeraar dient schriftelijk te bevestigen dat uw polis de condities zoals vermeld in de infobrochure dekt. Gelieve ons dit ondertekend formulier na het doorlopen van het registratieproces over te maken.

2. Wie registreert de organisatie?

Het digitaal platform van Tracimat kan enkel gebruikt worden door deskundigen die door Tracimat goedgekeurd zijn. Dit betekent dat de beheerder van de account iemand binnen de organisatie dient te zijn die voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  1. Hij/zij dient de opleiding tot Tracimat deskundige  gevolgd te hebben en, ingeval het gaat om een opleiding tot deskundige bouwwerken en infrastructuur tevens geslaagd te zijn voor het examen;
  2. Hij/zij dient over de nodige ervaring te beschikken indien het om een deskundige bouwwerken en infrastructuur gaat. Dit is niet van toepassing voor een deskundige infrastructuurwerken.

In het tarief tot aansluiting van de organisatie is tevens de registratie van 1 persoon inbegrepen.

Van zodra de aansluiting van de organisatie werd goedgekeurd, kan de beheerder extra personen binnen de organisatie registreren. Zij dienen op hun beurt aan de vereiste aansluitingsvoorwaarden te voldoen.

3. Als welke hoedanigheid registreer ik me: deskundige infrastructuurwerken of deskundige bouw- en infrastructuurwerken?

Dit hangt af van de opleiding die werd gevolgd: deskundige infrastructuurwerken of deskundige bouw- en infrastructuurwerken.

Indien een organisatie nog niet over de vereiste ervaring beschikt om als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur aan de slag te gaan, kan ze zich reeds registreren als deskundige infrastructuurwerken. Deze hoedanigheid kan door Tracimat worden omgezet naar deskundige bouw- en infrastructuurwerken van zodra de nodige expertise in huis is en de gevraagde referenties aan Tracimat kunnen worden voorgelegd.

Momenteel laat het digitaal portaal het nog niet toe om binnen eenzelfde organisatie verschillende hoedanigheden te registreren. Indien de organisatie zich registreert als een bepaalde hodanigheid, dan zullen andere personen binnen de organisatie automatisch ook deze hoedanigheid aannemen. Tracimat kan de hoedanigheid nadien manueel aanpassen. Er wordt volop aan gewerkt om in de nabije toekomst bij registratie verschillende hoedanigheden binnen eenzelfde organisatie te kunnen kiezen.

4. Hoe verloopt de verdere registratie?

Indien u zich registreert als deskundige infrastructuurwerken, zal u op het einde van het registratieproces onmiddellijk worden doorverwezen naar de betaalpagina, waar u uw aansluitingsbijdrage en desgevallend ook de collectieve milieuberoepsaansprakelijkheidspolis dient te betalen. Indien U aangeeft niet aan te sluiten op deze polis, vragen we u wel om ons nog het bewijs over te maken dat uw verzekeringspolis voldoende dekking biedt. We verwijzen in dat kader naar punt 2.

Bij registratie als deskundige bouwwerken en infrastructuur zal Tracimat eerst uw aansluiting dienen goed te keuren. Nadien ontvangt u een bevestigingsmail en kan u uw aansluitingsbijdrage betalen. Indien u ervoor geopterd hebt om ook aan te sluiten op de collectieve polis, zal deze ook aan uw winkelmandje zijn toegevoegd.

Na betaling kan u bijkomende deskundigen binnen de organisatie bij Tracimat registreren.

5. Hoe verlopen de betalingen?

De aansluitingsbijdragen, maar ook de overige dienstverleningen van Tracimat, dienen online betaald te worden. Betalingen zijn mogelijk via Maestro, VISA, Mastercard of Bancontact. Tevens bestaat de mogelijkheid om een voorschottenrekening (vooraf betaald krediet) te gebruiken

Na betaling wordt aan de beheerder van het portaal per e-mail een factuur overgemaakt; dit geldt ook bij afname van de voorschottenrekening. U kan de factuur ook raadplegen via uw digitaal portaal.

Tot slot wensen we er op te wijzen dat het digitaal portaal momenteel nog niet is ingericht voor slopers of brekers. Het heeft dan ook geen zin om u nu reeds te registreren als aannemer of breker. Van zodra deze registratie wel mogelijk is, zal dit uitvoerig worden gecommuniceerd.

Loopt er desondanks bovenstaande tips toch iets mis tijdens de registratie, aarzel dan niet om contact op te nemen met Tracimat via willem.moens@tracimat.be of 02/545 59 66.